www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

AHİR ZAMANDAKİ İNSANLAR ARASINDAKİ SEVGİSİZLİK HEM KIYAMET ALAMETİ HEM DE HZ. MEHDİ (A.S)'NİN
ÇIKIŞ ALAMETİDİR

Herkese umumi olarak değilde yalnız (tanıdığı, bildiği) kimselere selam veril(diği zaman gel)medikçe... kıyamet kopmayacaktır. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, İmam Şarani, Tezkiretil Kurtubi Bedir Yayınevi, İstanbul 1981, s. 461, no. 845)


Amîre bint-i Nufeyl der ki: İmam Hüseyn aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Sizler birbirinizden berî (uzak) olduğunuzu söylemedikçe, birbirinizin yüzüne tükürmedikçe birbirinizi tekfir etmedikçe (inkarcılıkla suçlamadıkça) ve birbirinize lânet okumadıkça beklediğiniz (Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhuru) vuku bulmayacaktır. Arzettim ki: Öyleyse o zamanda hiçbir hayr yoktur. Buyurdu ki: "Hayrın hepsi o zamandadır. Kâim'imiz (Mehdi) kıyam edecek ve bunların hepsini ortadan kaldıracaktır." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 241)


Nüfeyl'in kızı Ümeyre şöyle diyor: "Hz. Hasan'in kızının şöyle dediğini duydum: "Beklediğiniz bu iş (HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ÇIKIŞI) BAZILARINIZ BAZILARINDAN BERİ OLDUĞUNUZU, UZAK DURDUĞUNUZU İZHAR EDİP (GÖSTERİP) LANETLEŞMEDİKÇE asla meydana gelmeyecektir. (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 211)


Abdullah bin Habele'nin bazı ricalden naklettiğine göre imam Cafer-i Sâdık aleyhisselam şöyle buyurdu:
"BİRBİRİNİZİN YÜZÜNE TÜKÜRÜNCE BU ZUHUR (HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ORTAYA ÇIKIŞI) VUKU BULACAKTIR. ÖYLE Kİ BİRBİRİNİZE LANET EDECEKSİNİZ, HATTA BİRBİRİNİZİ YALANCI DİYE ADLANDIRACAKSINIZ."
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 241)


 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net