www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

SİTE HARİTASI

AHİR ZAMAN VE HZ. MEHDİ (A.S) ALAMETLERİ

Mehdilik ne demektir?
Peygamberimizin, Mehdiyet konusuna Kuran'da işaret olduğunu bildiren çeşitli hadisleri vardır
Kuran'da ahir zamana ve Mehdi'ye işaret eden ayetler
Peygamberimizin açıkladığı alametler birbiri ardınca ve belirtildiği biçimde içinde bulunduğumuz çağda yaşanmaktadır

Mehdi'nin gelişinde şüphe yoktur

Mehdi hakkındaki hadisler mütevatirdir
İslam alimlerinin Mehdi'nin gelişi ile ilgili izahları

Mehdi'nin çıkış alametleri

Fitnelerin çoğalması
Her tarafa yayılan fitne
Haramların helal sayılması
İran-Irak savaşı
Afganistan'ın işgali
Fırat'ın suyunun kesilmesi
Ramazan Ayı'nda ay ve güneş tutulmaları
Güneş'ten bir alametin belirmesi
Kuyruklu yıldızın doğması
Kabe baskını ve Kabe'de kan akıtılması
Doğu tarafından bir ateşin görünmesi
Büyük olayların ve hayret verici şeylerin meydana gelmesi
Sistemlerin değişmesi
Müslümanların baskı görmesi
Tozlu dumanlı, karanlık fitne
Yaygın katliamlar
Masum insanların katledilmesi
Mehdi'den ümit kesilmesi
Fakirliğin ve açlığın artması
Ekonomik durumun kötüleşmesi
Şam ve Mısır meliklerinin öldürülmesi
Mısır'ın esir düşmesi
Allah'ın açıkça inkar edilmesi
Savaşlar ve anarşi
Büyük şehirlerin yok olması: Savaşlar ve afetler
Harap Olmuş Yerlerin İmarı, İmar Edilmiş Yerlerin Tahribi
Depremlerin çoğalması
Cinayetlerin artması
Kişinin kardeşini öldürmesi
İnsanların liderlerini öldürmesi
Ahlaki çöküş

Peygamberimiz Mehdi'nin çıkışını ve Altınçağ'ı müjdelemiştir

HZ. MEHDİ (A.S) İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KONULAR

Mehdi'nin Çeşitli Özellikleri

Cennetle Müjdelenmesi
Zamanın En Hayırlısı Olması
İsminin Peygamberlere Gelen Kitaplarda Geçmesi
Güzel Ahlaklı Olması
Herkes Tarafından Çok Sevilmesi
Mücadeleci Olması
Irsadı (Tebliğ Gücü)
Vehbi İlmi
Cifr (Ebced) İlmini Bilmesi
Islah Edilmesi
Nübüvvet Yolunda Olması
Sıkıntı Ve Zorluklarla Karşılaşılması
Gözetlenmesi - Takib Edilmesi
Deccal'ın Mehdi'ye Eziyet Etmeye Calışması
Hakkında Olumsuz Propaganda Yapılması
Hicreti
Hilyesi
Konuşması

Mehdi'nin Fiziksel Özellikleri

Mehdi'nin Çıkış Zamanı

Mehdi Hakkındaki Çeşitli Konular

Mehdi'nin İstanbul'u Manen Fethetmesi
Türk Milleti ve 700-1400 Yılları
Mehdi''nin Zuhur Ettiğinde Tanınması
Mehdi'nin Çıkısının İlanı
Mehdi'nin Çıktığı Yer
Mehdi'ye Kendi İstemediği Halde Biat Edilmesi
Mehdi'nin Kaybolma Meselesi Nedir?
12 Halife Meselesinin Aslı
Mehdi Muhalifi Şahıslar
Mehdi'nin Gericilerle Mücadelesi
Mehdi'nin Dini Aslına Döndürmesi
Mehdi'nin Yakın Yardımcıları
Kıyamete Kadar Mücadele Edecek Cemaat
Mehdi'nin Yeryüzünde Kalış Süresi

Risale-i Nur Külliyatinda Mehdi

Hz. İsa Aleyhisselam ve Mehdi

İsa (A.S.)'nın İnmesine Dair Hadisler Tevatur Derecesindedir
İsa (A.S.)'nın Geleceğini Bildiren Sahih Hadisler
İsa (A.S.) ve Mesih Deccal
İsa (A.S.) Zamanında Yeryüzü Barışla Dolacak
İsa (A.S.) Zamanında Büyük Bolluk Olacak
İsa (A.S.) Yeni Bir Din Getirmeyecektir
İsa (A.S.)'nın Hilyesi
İsa (A.S.) Peygamberimizin (S.S.V) Kabri Yanına Defnedilecektir
Risale-i Nur Küllıyatında İsa Aleyhisselam

Çeşitli Kaynaklarda Mehdi ile İlgili Rivayetler

Hadislerde Mehdi'nin Çıkışı
Mehdi'nin Geldiği Dönem
Konstantinye'de Mesih'le Birlikte Bulunması
Hz. İsa Mehdi'nin Arkasında Namaz Kılacaktır
Mehdi Olarak Adlandırılmasının Sebebi
Mehdi'nin Diğer İsimleri
Yaşamını Gizli Sürdürmesi
Aniden Çıkması
Mehdi'nin Ashabının Kendisine Sığınması
Mehdi'nin Gelişinde Hiç Şüphe Yoktur
Mehdi'nin Çıkışını Gökten Bir Ses Haber Verecektir
Mehdi'nin Efdaliyeti
"O Battığı Yerden Doğan Güneştir"
Arza Varis Olacaklar Mehdi Ve Ashabıdır
Müşrikler İstemese De Hak Dini Yeryüzüne Hakim Kılacak
Yeryüzüne Mirasçı Kılınanlar Ehl-i Beyt Ve Mehdi'dir
Göklerde Ve Yerde Herkesin Ona Teslim Olması
Mehdi'nin Korunan Bir Ashabı Vardır
İblis'in Süresinin Bittiği Gün Mehdi'nin Geldiği Gündür
Şeytanın Eziyet Vermesi
Allah'ın Mehdi'yi Görünmez Ordularla Desteklemesi
Mehdi'nin Ashabı
Mehdi Yeryüzünü Eşitlik Ve Adaletle Dolduracaktır
Mehdi Döneminde Yaşanacak Bazı Olaylar

Şairlerin Şiirlerinde Mehdi

AHİR ZAMAN ŞAHISLARI
(Hz.İsa, Hz.Mehdi, Deccal)

Ahir Zaman Şahısları Kimlerdir ?
Hz. İsa, Hz. Mehdi (a.s.)ve Deccal'in Çıkışı Güvenilir Hadislerle Bildirilmiştir
Hz. İsa İkinci Kez Yeryüzüne Geldiğinde Neden Tanınmayacaktır?
Hz. İsa Yeryüzüne İkinci Kez Geldiğinde Onu Destekleyenlerin Sayısı Çok Az Olacaktır
Hz. Mehdi (a.s.)Ortaya Çıktığında Neden Tanınmayacaktır?
Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)Konusundaki Şahsi Manevi Yanılgısı
Hz. Mehdi (a.s.)Ortaya Çıktığında Ona Yardım Edenlerin Sayısı Çok Az Olacaktır
Geçmişte Gönderilen Peygamberler de Toplumları Tarafından Tanınmamışlardır
Tarih Boyunca Peygamberlere İman Edenlerin Sayısı Hep Çok Az Olmuştur
Ahir Zaman'da Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin Karşısındaki Negatif Güç: Deccal
Ortaya Çıktığı İlk Dönemlerde Deccal de Tanınmayacaktır
Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin Tanınmamasında Deccal'in Propagandalarının Büyük Etkisi Olacaktır
Deccal'in Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin Tanınmasını Engellemek İçin İzleyeceği Yöntemler
Deccal'in Fitnesinden Korunmak
Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin Tanınmamalarındaki Hayır ve Hikmetler
Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)Gelişlerinden Ümidin Kesildiği Bir Dönemde Ortaya Çıkacaklardır
Hz. İsa Deccal'in Fitnesini Yok Edecektir
Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)Döneminde Yaşanacak Olan Altınçağ

"BEKLENEN HZ. MEHDİ (A.S)"
Hakkında Tüm İslam Alimlerinin Görüşleri

Mehdiyet Konusu Sağlam Delillere Dayanmaktadır

Hazreti Mehdi Hakkındaki Rivayetler "Mütevatir"dir ("Mütevatir" ne demektir?)
Mehdiyet Hadislerinin Mütevatir Olduğuna Dair Alimlerin İzahları
Ehl-i Sünnet İtikadına Göre Mütevatir Hadislere İnanmanın Gerekliliği
Mütevatir Rivayetleri Reddetmenin İnkar Olduğuna Hükmeden Ehl-i Sünnet Alimleri
Mehdiyet Hakkında Verilen Bazı Fetva Örnekleri


İslam Alimlerinin Mehdiyet Hakkındaki Görüşleri

Risale-i Nur Külliyatı'nda Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)Gerçeği

Bediüzzaman Said Nursi'nin Düşünceleri Eserlerindedir

Günümüz Yazar Ve Mütefekkirlerinin Görüşleri

Hz. Mehdi (a.s.)Hakkında Yayınlanmış Ehl-i Sünnet Kaynakları

Parlayan Yıldız Mehdi

Mehdi'nin Zuhuru Hakkında
Mehdi'nin İsmi ve sıfatları Hakkında
Mehdi'nin Zuhurunun Alametleri Hakkında
Halifelik Hususunda Kendisine Biat Olunacağı, Biat'ın Nerede Olacağı ve Mehdi'nin Zuhur Edeceği Hakkındadır
Mehdi'nin Zuhurundan Önce ve sonra Meydana Gelecek Olan Fitneler Hakkındadır
Mehdi'nin Vefatı ve Müddeti Hakkındadır


Bir İktibas

Irak Savaşı Hz. Mehdi (a.s.)'nin Alameti mi?

Hz.İsa'nın ve Hz.Mehdi'nin Çıkışı ile İlgili Makaleler

Hz. Mehdi (a.s.)ve Yardımcıları
Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)Konusundaki Şahsı Manevi Yanılgısı
Hz. Mehdi (a.s.)'nin Mücadelesi Nasıl Olacak?
Hz. Mehdi (a.s.)'nin Gelişinin, Bediüzzaman Said Nursi'yi Önemsiz Hale Getirebileceği Korkusu
Hz.İsa ve Hz.Mehdi Gelmeyecek Nidaları, Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin Geliş Alametidir

Hz.İsa'nın ve Hz.Mehdi'nin Çıkışı ile İlgili Kitaplar

Hz. İsa'nın Geliş Alametleri Mesih Müjdesi Hz. İsa Gelecek Mehdiyet ve Altınçağ
Ahir Zaman ve Dabbetü'l Arz Kehf Suresi'nden Ahir Zamana İşaretler Kıyamet Alametleri Altınçağ  

Hz.İsa'nın ve Hz.Mehdi'nin Çıkışı ile İlgili Filmler

Ahir Zaman ve Mehdi

Fitnelerin çoğalması, haramların helal sayılması, dünyanın savaş ve çatışmalarla dolması, doğal felaketlerin tüm dünyayı sarması ve birbiri ardınca hayret verici olayların meydana gelmesi, tüm müminlere ahir zamanın yaklaştığını haber vermektedir. Ahir zamanın en büyük müjdesi ise hiç şüphesiz Mehdi'nin çıkışı ve İslam ahlakının yeryüzüne yayılmasıdır. Mehdi, ahir zamanda gelip, tüm dünyayı içinde bulunduğu büyük karmaşadan, adaletsizliklerden ve ahlaki çöküşten kurtaracaktır.

mpg formatında seyretmek için
AHİR ZAMAN VE HZ. MEHDİ (A.S) -TAMAMI-
78.793 KB
RAMAZANDA GÜNEŞ - AY TUTULMASI
3.140 KB
KUYRUKLU YILDIZ
3.375 KB
KABE'DE KAN AKITILMASI
9.560 KB
DOĞU TARAFINDAN ATEŞ YÜKSELMESİ
5.061 KB
SAVAŞ VE KATLİAMLAR
9.484 KB
ŞAM, MISIR MELİKLERİNİN ÖLDÜRÜLMESİ
3.740 KB
AFGANİSTAN'IN İŞGAL EDİLMESİ
4.016 KB
BÜYÜK VE HAYRET VERİCİ OLAYLAR
25.188 KB

Hazreti İsa Gelecek

Birçok kimsenin sandığının aksine Hz. İsa çarmıha gerilip öldürülmemiş, başka bir sebeple de ölmemiştir. Kuran'da onu asamadıkları ve öldüremedikleri kesin bir şekilde belirtilir ve Allah'ın onu Kendi katına yükselttiği haber verilir. Buna rağmen birçok insan Hz. İsa'nın geçmişte "bir şekilde" öldüğünü ve bir daha yeryüzüne geri dönmeyeceğini sanmaktadır. Bu inanç, Kuran'ı bilmemekten kaynaklanan önemli bir yanılgıdır.
Kuran dikkatli bir gözle incelendiğinde Hz. İsa hakkındaki ayetlerin gerçek anlamları ortaya çıkmaktadır. Bu belgeselde Hz. İsa'nın ölmediğinin, Allah katına yükseltildiğinin ve ahir zamanda yeryüzüne yeniden gönderileceğinin delilleri Kuran ayetleri ışığında incelenmektedir.

mpg formatında seyretmek için
HAZRETİ İSA GELECEK -TAMAMI-
72.997 KB
HAZRETİ MERYEM
9.929 KB
HAZRETİ İSA'NIN DOĞUMU
3.727 KB
HAZRETİ İSA DOĞDUĞU DÖNEMDE FİLİSTİN'İN DURUMU
9.932 KB

HAZRETİ İSA'YA TUZAK KURULMASI

4.610 KB

KURAN'DA HAZRETİ İSA'NIN ALLAH KATINDA YÜKSELİŞİ

4.540 KB

HAZRETİ İSA YERYÜZÜNE İKİNCİ KEZ GELECEK

28.910 KB

HAZRETİ İSA'YI EN GÜZEL ŞEKİLDE KARŞILAMAK

11.524 KB
Diğer Filmler:

KIYAMET ALAMETLERİ
MESSİH DECCAL SESSİZCE GÖREVİNE BAŞLADI
YECÜC VE MECÜC NE ZAMAN VE NEREDE?
HAZRETİ MUSA VE AHİT SANDIĞI
HAZRETİ İSA GELECEK
HZ. HIZIR HALK ARASINDA
ÜÇ KUTLU ŞAHIS VE AHİR ZAMAN
MEHDİYET MÜJDELENMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

HAZRETİ MEHDİ (A.S)'NİN ÖZELLİKLERİ
GÜNEŞİN BATIDAN DOĞUŞU YAKLAŞIYOR
ALTINÇAĞ
AHİR ZAMAN ŞAHISLARI NEDEN TANINMIYOR?
AHİR ZAMAN'DA ORTADOĞU
AHİR ZAMAN ALAMETLERİ BİR BÜTÜNDÜR

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ'NİN DİLİNDEN AHİR ZAMAN

 

 

 

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com