www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN İSİMLERİ

El Mehdi: Hidayet Olunmuş, Hidayete Ermiş
El Hâdi: Hidayete Sevk eden, Doğru Yola Ulaştıran
El Kaim: Hak İçin Kıyam Eden, Ayakta Duran
El Hüccet: Reddi Mümkün Olmayan Kesin Delil
El Muntazar: Herkes Tarafından Beklenen
Mehdi-yi Muntazar: Beklenen Mehdi
İmam-ı Muntazar: Beklenen İmam (manevi lider)
Halef-i Salih: Allah Evliyalarının Liyakatli Halifesi (manevi lideri)
Mansur: Allah Tarafından Yardım Edilen
Sahibi'l-Emr: İlahi Adaleti Uygulamakla Sorumlu Olan
Sahibü'z-Zaman: Zamanın Sahibi
Veliyi Asr: Asrın Velisi, Zamanın Tek Hakimi, Zamanın Tek Rehberi
Mehdi-yi Mev'ud: Vadedilmiş Mehdi
İmam-ı Asr: Asrın İmamı (manevi lideri)
Sahib'üd Dar: Yurdun Sahibi (manevi sahibi)
Bakiyyetullah: Allah'ın Yeryüzünde Geriye Kalan Tek Hücceti ve Son İlahi Manevi Lideri
Kâim-i Al-i Muhammed (a.s): Peygamberimiz (sav)'in Soyundan gelen, Kıyam Edecek Olan Mehdi
El Hatim: Hatmeden, Sona Erdiren
Nahiyetü'l-Mukaddese: Kutlanmış Yön, En Yüce ve Kudsi


Abdulmelik İsami (1111): Mekke'de ikamet eden tanınmış tarihçilerdendir. O, "Sımt-ul Nucum-il Avali" diye bilinen dört ciltlik tarih kitabında şöyle yazıyor: "Hz. Mehdi (a.s.)'nin lakapları ise HÜCCET, HALEF-İ SALİH, KÂİM, MUNTAZAR, SAHİB-ÜZ ZAMAN VE HEPSİNDEN DAHA MEŞHUR OLAN İSE MEHDİ'DİR..."

(Sımt-ul Nucum-il Avali, c. 4, s. 138)


Mahmud b. Vahib Kızoğlu Bağdadi-i Hanefi: "Cevheret-ul Kelam" adlı kitapta şöyle yazar: "... Hz. Mehdi (a.s.)'nin LAKAPLARI İSE MEHDİ, KÂİM, MUNTAZAR, SAHİB-ÜZ ZAMAN, HÜCCET'TİR...

(Cevheret-ul Kelam, s. 157)


Abdurrahman-i Sufi. Farsça olan "Mirat-ul Esrar" kitabının yazarıdır. "Tuhfet-u İsna Aşeriyye" kitabının yazarı Abdulaziz Dehlevi'nin babası Şah Veliyullah Dehlevi, "el-İntibah fi Selasil-i Evliyaullah ve Esanid-i Varisi Resulullah sallâ'llâhu aleyhi ve alih" adlı kitapta ondan naklederek, İmam-ı Zaman (Hz. Mehdi (a.s.)) hakkında şöyle yazıyor: ... (HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN) LAKAPLARI İSE MEHDİ, HÜCCET, KÂİM, MUNTAZAR, SAHİB-ÜZ ZAMAN'DIR.


Ömer b. Zahir rivayet ediyor:

"Birisi, İmam Cafer Sadık'a; "Kaim'e (Hz. Mehdi (a.s.)'ye), Emirel-müminin, diye selam gönderebilir miyiz", diye sordu. İmam buyurdu; "Hayır Allah-u Teala bu lakabı sadece Hz. Ali'ye vermiş, ondan önce ve sonra kimse bu lakapla anılamaz." Adam sordu: "PEKİ ONU (HZ. MEHDİ (A.S.)'Yİ) NE DİYE SELAMLAYAYIM?" HAZRETLERİ: "SELAM OLSUN SANA EY BAKİYETULLAH DİYEREK" BUYURDU.

 

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com