www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 


HADİS KAYNAKLARINDA HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN
DİĞER ÖZELLİKLERİ

1
HZ. MEHDİ (A.S.) KAFKASYA'DAN GELECEKTİR

"MÜSLÜMANLARDAN BİR ZAT (HZ. MEHDİ (A.S.)) GELECEK, BU ZATIN ŞEREFİ KAFKASYA'NIN EN ULUDAĞINDAN ETRAFA GÜNEŞİN ŞUAI
(ışık hüzmeleri gibi) GİBİ ŞULENİSAR OLACAKTIR (etrafa ışıltılar saçacaktır). (Osman Yüksel Serdengeçti, Mabedsiz Şehir, Serdengeçti Neşriyatı: VI, s.107)
1.kaynak >>
2.kaynak >>
2 HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN BİR İSMİ DE "ARSLAN"DIR 1.kaynak >>
2.kaynak
>>
3
HZ. MEHDİ (A.S.) DEVRİNDE ARABA
1.kaynak >>
4 HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN HEM ELİ HEM AYAĞI AYRI AYRI ZİNCİRLENECEKTİR

Mümin şahıs (Hz. Mehdi (a.s.)) Deccal'i görünce: "Ey insanlar! Resulullah'ın zikrettiği Deccal işte budur" der. DECCAL HEMEN ONUNLA İLGİLİ EMRİNİ VERİR DE o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından: "Onu alın da yaralayın" der. Artık o zatın sırtı ve karnı döve döve genişletilir. Bu sefer DECCAL ONU (HZ. MEHDİ (A.S.)'Yİ) İKİ ELİNDEN VE İKİ AYAĞINDAN İLE YAKALAR DA FIRLATIR ATAR. İnsanlar Deccal'in onu bir ateş içine attığını sanırlar. Halbuki o bir cennet içine atılmıştır.
(Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 40)
1.kaynak >>
5

HADİSLERDE BELİRTİLEN, "GÖKTEN BİR ELİN UZANIP, 'ŞU HZ. MEHDİ (A.S.)'DİR, ONA UYUN' DEMESİ", TV VE İNTERNETTE GÖRÜNECEK OLAN HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ELİ OLACAKTIR.


.. İŞTE O ZAMAN SEMADAN KENDİNİ BELLİ EDEN BİR EL GÖRÜNÜR…(1)
1.kaynak >>
2.kaynak
>>
3.kaynak >>
4.kaynak >>

6
HZ. MEHDİ (A.S.), İNTERNET, TELEVİZYON VE RADYO YOLUYLA DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA TANINACAKTIR
İkdu'd-Durer'de der ki: BU SES BÜTÜN YERYÜZÜNE YAYILACAKTIR, HER KAVİM KENDİ DİLİNDEN DUYACAKTIR. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 51) (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 201)
(3)
1.kaynak >>
2.kaynak
>>
3.kaynak >>
4.kaynak >>

5.kaynak >>
6.kaynak
>>
7 HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ELBİSELERİ PARLAK OLACAKTIR 1.kaynak >>
2.kaynak
>>
8

HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ARABASININ ÖZELLİKLERİ

1.kaynak >>
9

HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN DOĞUMU EVDE OLACAKTIR

1.kaynak >>
2.kaynak
>>
10 HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN SAÇLARI GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKECEKTİR 1.kaynak >>
2.kaynak
>>
11 HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN BOYNUNA ASILAN BAKIR LEVHA

Ebu Said el Hudri radıyallahu anh rivayeti; "... DECCAL O MÜMİN KULU KESMEK İÇİN YAKALAR FAKAT BU SIRADA ONUN BOYNU İLE KÖPRÜCÜK KEMİĞİ ARASI ALLAH TARAFINDAN BİR BAKIR LEVHA HALİNE GETİRİLİR DE ARTIK DECCAL O'NU KESMEYE HİÇBİR YOL BULAMAZ. BU SEFER DECCAL O'NU İKİ ELİ VE İKİ AYAĞI İLE YAKALAYARAK FIRLATIR ATAR. İNSANLAR DECCAL O'NU BİR ATEŞ İÇİNE ATTI SANARLAR. HALBUKİ O MÜMİN ZAT BİR CENNET İÇİNE ATILMIŞTIR. (Sahih-i Müslüm Kitabul Fiten. Bab Hadis No:113-İmam Şarani, Kurtubi Tezkire s. 488)
1.kaynak >>
2.kaynak
>>
3.kaynak >>
4.kaynak >>
12

KEHF SURESİ'NDE BAHSİ GEÇEN "İKİ YETİM ÇOCUK", HZ. İSA (A.S.) VE HZ. MEHDİ (A.S.)'YE İŞARET ETMEKTEDİR.

1.kaynak >>
2.kaynak
>>
13

HZ. MEHDİ (A.S.) DÖNEMİNDE, GELİŞEN TEKNOLOJİ VE İNTERNETİN YAYGINLAŞMASI İLE BİLGİ KOLAY ULAŞILIR HALE GELECEKTİR

HZ. MEHDİ (A.S.) ÇAĞINDA BİLGİ ÖYLE YAYGIN OLACAKTIR Kİ, EVİNDEKİ BİR KADIN BİLE ALLAH'IN KİTABINA VE PEYGAMBERİN SÜNNETİNE GÖRE HÜKMEDECEKTİR. (Bihar ül-Envar, c. 52, s. 352)

1.kaynak >>
14

HZ. MEHDİ (A.S.) DÖNEMİNDE YÖNETİCİ KONUMUNDA OLAN KİŞİLER HABERLEŞMEYİ VE BİLMEDİKLERİ KONULARI ARAŞTIRIP ÖĞRENMEYİ ELLERİNDEKİ AVUÇ İÇİ BİLGİSAYARLAR VE BİLGİSAYARLI TELEFONLARLA GERÇEKLEŞTİRECEKLERDİR

İmam Caferi Sadık aleyhisselam'ın oğlu Muhammed'in nakline göre İmam aleyhisselam şöyle buyurdu: "KAİM ALEYHİSSELAM (HZ. MEHDİ (A.S.)) KIYAM ETTİĞİNDE her memlekete bir sefir gönderecek ve her bir sefire şöyle buyuracak. "SENİN AHDİN ELİNDEDİR. Anlamadığın bir durumla karşılaşır ve hüküm vermekte zorlanırsan ELİNE BAK VE ELİNDE YAZANI UYGULA."... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 381)

1.kaynak >>
15 HZ. MEHDİ (A.S.), PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN MÜHRÜNÜ KULLANACAKTIR 1.kaynak >>
16

HZ. MEHDİ (A.S.) DÖNEMİNDE UYDU GÖRÜNTÜLEME VE TELEVİZYON SİSTEMLERİ HZ. MEHDİ'YE HİZMET EDECEKTİR

İşler ehline [Mehdi' (a.s.)'ye] emanet edildiğinde YÜCE ALLAH ONUN İÇİN DÜNYANIN EN ALÇAK BÖLÜMÜNÜ YÜKSELTECEK, EN YÜKSEK YERLERİ DE ALÇALTACAK. ÖYLE Kİ, TÜM DÜNYAYI AVUCUNUN İÇİNİ GÖRDÜĞÜ GİBİ GÖRECEK. İÇİNİZDEN HANGİNİZİN AVUCUNUN İÇİNDE BİR SAÇ TELİ OLSA ONU GÖREMEZ?
(Bihar-ül Envar, 5.cilt, s:328)

1.kaynak >>

 

KAYNAKLAR:

1 (Osman Yüksel Serdengeçti, Mabedsiz Şehir, Serdengeçti Neşriyatı: VI, s.107) 1
(Ebu Davud, Mehdi 1, (2452)) (Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüseynî, c. 5, s. 617) (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/410) 2

2

(Ebu Davud, Mehdi 1, (2452))

(Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüseynî, c. 5, s. 617)  (Sünen-i  Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/410)
1
(Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 184) 2

3 (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 171) 1

4 (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 40) 1

5 Keza (N. b. Hammad) Zühri'den tahric etti. Buyurdu: ... SEMADAN ŞÖYLE BİR SES İŞİTİLİR: "ALLAH'IN EVLİYASI FALANIN ASHABIDIR" (Yani Mehdi (a.s.)'yi kast ediyor) Esma binti Umeys dedi ki: O GÜNÜN ALAMETİ SEMADAN UZATILMIŞ VE İNSANLARIN KENDİSİNE BAKIP DURDUĞU BİR EL'DİR. (Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, s.  69) 1

... İŞTE O ZAMAN SEMADAN KENDİNİ BELLİ EDEN BİR EL GÖRÜNÜR…(7)

(Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler,  Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, s.  51)
2
SEMADAN ZUHUR EDEN BİR EL ve "emiriniz Mehdi (a.s.)'dir" şeklindeki bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir. O GÜNÜN ALAMETİ: SEMADAN BİR EL UZANACAK ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir.
(Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)
3
Hz. Mehdi (a.s.)'nin dilinde ağırlık vardır. Yavaş ve ağır konuştuğu zaman SAĞ ELİNİ SOL DİZİNE VURUR. (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s.174) 4


6 İmam (a.s.) (Hz. Mehdi (a.s.)) dünyanın doğu ve batısını (manen) fethedip İslam'ı (İslam ahlakını) dünyanın dört bir yanına egemen kılacaktır... ALLAH TEALA İNSANLARA ÖYLE BİR GÜÇ VERECEK Kİ, HERKES OLDUĞU YERDE ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN) SÖZLERİNİ DUYACAK ve İmam (a.s.) İslam'a hayat verecektir... (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 279 ve c. 53, s.12 İkmal'ud- Din, c. 2, s. 367) 1
Şüphesiz ki KAİM (HZ. MEHDİ (A.S.)) ZAMANINDA BİR MÜMİN DOĞUDA OLSA, BATIDA OLAN KARDEŞİ KENDİSİNİ GÖRÜR. Hakeza, BATIDA OLSA, DOĞUDA OLAN KARDEŞİNİ GÖRÜR (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 391) 2
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 51) (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 201) 3
Semadan, arz ehline samil olan BİR SES Kİ, HERKES BUNU KENDİ LİSANINDA İŞİTİR (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 37) 4
Semadan bir ses onu ismiyle çağıracak ve DOĞUDA, BATIDA HATTA UYKUDA OLAN BİLE BU SESİ DUYACAK ve uyanacaktır (Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 56) 5
... HZ. MEHDİ (A.S.) DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ ŞEYLER HAKKINDAKİ TÜM SORULARA CEVAP VERİR. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 283) 6

7 (Bihar, c. 36, s. 337; c. 51, s. 108) 1
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani,  s. 207) 2

8 (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 171) 1

9 (Kemal'ud-Din s. 322, 31. babin 3. hadis) 1
(Bihar-ül Envar, c. 51, s. 135) 2

10 (Ahbar-ud Duvel, s. 117 -Hicri 1382 basımı) 1

(Sımt-ul Nucum-il Avali, c. 4, s. 138)
(Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan,  Al-i Taha, s. 157)

2

11 (Sahih-i Müslüm Kitabul Fiten. Bab Hadis No:113-İmam Şarani, Kurtubi Tezkire s. 488 1
{Müslim (4/2256) Ebu Ya'la (2/332, 534) Abd Bin Humeyd (1/282) İbni Mende İman (2/937) Mecmauz Zevaid (7/337) Mizzi Tehzibul Kemal (24/87, 90)} 2
(İbn-i Mace) 3
(Mehdilik ve İmamiye, s. 40) 4

12 (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 176) 1

13 (Bihar ül-Envar, c. 52, s. 352) 1

14 (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 381) 1

15 (Bihar, c. 52, s. 326) 1

16 Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf.38 1

 

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com