www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

HADİSLERDE BELİRTİLEN, "GÖKTEN BİR ELİN UZANIP, 'ŞU HZ. MEHDİ (A.S.)'DİR, ONA UYUN' DEMESİ", TV VE İNTERNETTE GÖRÜNECEK OLAN HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN
ELİ OLACAKTIR

Keza (N. b. Hammad) Zühri'den tahric etti. Buyurdu: ... SEMADAN ŞÖYLE BİR SES İŞİTİLİR: "ALLAH'IN EVLİYASI FALANIN ASHABIDIR" (Yani Mehdi (a.s.)'yi kast ediyor)
Esma binti Umeys dedi ki: O GÜNÜN ALAMETİ SEMADAN UZATILMIŞ VE İNSANLARIN KENDİSİNE BAKIP DURDUĞU BİR EL'DİR.1 


... İŞTE O ZAMAN SEMADAN KENDİNİ BELLİ EDEN BİR EL GÖRÜNÜR...2  


SEMADAN ZUHUR EDEN BİR EL ve "emiriniz Mehdi'dir" şeklindeki bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir.
O GÜNÜN ALAMETİ: SEMADAN BİR EL UZANACAK ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir.3


(Hz. Musa) (Bir de) Elini sıyırdı, o da anında bakanlara bembeyaz (görünüverdi). (Araf Suresi, 198)

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya çıkışından önce insanlara Hz. Mehdi (a.s.)'yi tanıtacak alametlerden birinin de, 'gökyüzünden uzanacak olan bir el' olacağını haber vermiştir. Yine hadislere göre, 'insanlar bu eli görecek, ona bakacaklardır'. Hadislerde gökyüzünden uzanan bu el ile birlikte insanlara, "Allah'ın evliyası, falanın ashabı olan Hz. Mehdi (a.s.) budur" diye seslenilecektir. İşte insanlara seslenen bu ses Hz. Mehdi (a.s.)'nin sesi olacaktır." Hz. Mehdi (a.s.), Hz. Mehdi (a.s.) olduğunu iddia etmeyecek ama Hz. Mehdi (a.s.)'yi en iyi bilen kişi olarak, televizyon ve internet yoluyla insanlara Hz. Mehdi (a.s.)'yi anlatacaktır.

Yine hadislerdeki bu işaretlere göre, Hz. Mehdi (a.s.) televizyon ve internet yoluyla insanların gözleri önünde olacak, insanlar bu yolla sürekli olarak Hz. Mehdi (a.s.)'nin elini göreceklerdir. Yine işaretlerden, Kuran'da haber verilen Hz. Musa'nın eli gibi, Hz. Mehdi (a.s.)'nin de, çok güzel ve dikkat çekici bir ele sahip olacağı; ve elinin sürekli olarak önplanda olup insanlar tarafından görüleceği anlaşılmaktadır.

Bir başka hadiste de "Hz. Mehdi (a.s.)'nin konuşurken elini de kullanacağı; konuşurken konuşmalarına vurgu yapmak istediğinde elini hareket ettireceği ve insanların da onun bu hareketlerini görecekleri" haber verilmiştir:

Hz. Mehdi (a.s.)'nin dilinde ağırlık vardır. Yavaş ve ağır konuştuğu zaman SAĞ ELİNİ SOL DİZİNE VURUR.4

İşte tüm bu hadislerle işaret edilen "bu elin insanlar tarafından görünmesi", Hz. Mehdi (a.s.)'yi insanlara tanıtan bir başka önemli alamet olacaktır.


1 (Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, s.  69)

2 (Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler,  Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, s.  51)

3 (Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)

4 (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s.174)

 

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com