1
Ay'ın Yarılması >>>
2
İran-Irak Savaşı >>>
3
Fırat ile Dicle Arasındaki Büyük Savaş >>>
4
Afganistan'ın İşgali >>>
5
Fırat'ın Suyunun Kesilmesi >>>
6
Ramazan Ayı'nda Ay ve Güneş Tutulmaları >>>
7
Kuyruklu Yıldızın Doğması >>>
8
Kabe Baskını ve Kabe'de Kan Akıtılması >>>
9
Doğu Tarafından Bir Ateşin Görünmesi >>>
10
Güneş'ten Bir Alametin Belirmesi >>>
11
Güneş Tutulması >>>
12
Sistemlerin Değişmesi >>>
13
Tozlu Dumanlı Bir Fitne >>>
14
Yaygın Katliamların Meydana Gelmesi >>>
15
Şam ve Mısır Meliklerinin Öldürülmesi >>>
16
Eski Ürdün Kralı Abdullah'ın Öldürülmesi >>>
17
Mısırlıların Esir Alınması >>>
18
Şehirlerin Yok Olması >>>
19
Harap Olmuş Yerlerin İmarı >>>
20
Dördüncü Sulh ve Arap-İsrail Barışı >>>
21
Bir Ordunun Kaybolması >>>
22
Iraklıların Parası Kalmayacak >>>
23
Bağdat'ın Alevlerle Yok Edilmesi >>>
24
İsrail-Filistin Barış Görüşmeleri >>>
25
Irak ve Şam'a Ambargo >>>
26
Irak'ın Yeniden Yapılanması >>>
27
Irak Halkı Şam'a, Kuzeye Kaçar >>>
28
Şam'da Fitneler >>>
29
Şam, Irak, Arabistan'da Kargaşa >>>
30
Irak'ın Üçe Bölünmesi >>>
31
Mahalle Aralarında Savaş >>>
32
Müslümanlarla Yahudilerin Savaşması >>>
33
Masum çocukların öldürülmesi >>>
34
Fitnelerin Çoğalması >>>
35
Her Yere Ulaşan Bir Fitne >>>
36
Haramların Helal Sayılması >>>
37
Allah'ın Açıkça İnkar Edilmesi >>>
38
Allah'tan Başka İlahlar Edinilmesi >>>
39
Materyalist Felsefenin Yaygınlaşmasına İşaret >>>
40
Anarşi ve Kargaşa Günleri >>>
41
Barışın Kalkması >>>
42
İhtilallerin Olması >>>
43
İnsanların Birbirinden Kaçışması >>>
44
Dünyayı Karışıklık ve Kargaşanın Kaplaması >>>
45
Büyük Olayların ve Hayret Verici Şeylerin Meydana Gelmesi >>>
46
Bazı Müslümanların Durumu >>>
47
İslam Dünyasının Mevcut Konumu >>>
48
Müslümanların Birbirleri ile Savaşmaları >>>
49
Müslümanların Maruz Kaldıkları Şiddetli Belalar >>>
50
Masum İnsanların Öldürülmesi >>>
51
İnsanların Sebepsiz Yere Öldürülmesi >>>
52
Her Yerde Kargaşaya Sebep Olan Fitneler >>>
53
Mehdi'den Ümit Kesilmesi >>>
54
Fakirlik ve Açlık >>>
55
Kuraklık >>>
56
Belirli Senelerde Bozulan Ekonomi >>>
57
Ticaretin ve Yolların Kesilmesi >>>
58
Kazancın Azalması >>>
59
Milli Servetlerin Zenginler Arasında Bölüşülmesi >>>
60
Depremlerin Artması >>>
61
Yer Çökmeleri >>>
62
Evlerin Mezar Olması >>>
63
Rüzgar ve Kasırgalar >>>  
64
Şiddetli Bir Yağmurun Yağması >>>
65
Yıldırımların Çoğalması >>>
66
Hak Dinin ve Kuran Ahlakının Terk Edilmesi >>>
67
Kuran'ın Gereği Gibi Düşünülmemesi >>>
68
Müslümanların Müslüman Olmayanlara Özenmesi >>>
69
Kuran'dan Uzaklaştıran Fitneler >>>
70
İslam Ahlakından Uzaklaştıran Propagandcılar >>>
71
İkiyüzlü ve Sahtekar Din Adamları >>>
72
Siyaset Adamlarındaki Dejenerasyon >>>
73
"İyiliği Emretme, Kötülükten Men Etme" İbadetinin Terki >>>
74
Maruf (İyilik, Doğruluk) ile Münker (Kötülük)ün Birbiriyle Karıştırılması >>>
75
Yakınlarının, Kişiyi Kötülüğe Teşvik Etmesi >>>
76
Gerçek Müminlerin Sayıca Çok Az Olması >>>
77
Cami ve Mescitlerin Farklı Amaçlarla Kullanılması >>>
78
Kuran'ı Menfaat İçin Okuyanların Çıkması >>>
79
Yıldız Falına İnanılması ve Kaderin Yalanlanması >>>
80
Haccın Allah'ın Rızası Dışında Amaçlarla da Yapılması >>>
81
İnsanların Nefsani Tutkularına Önem Vermeleri >>>
82
Sosyal Bozulma >>>
83
Haine İtimat Edilmesi, Doğruların Hain Sayılması >>>
84
Güvenilir İnsanların Azalması >>>
85
Emanet Ehli İnsanların Azalması >>>
86
Zekatın Terk Edilmesi >>>
87
Namaz İbadetinin Terk Edilmesi >>>
88
Yalancı Şahitlik ve İftiranın Yaygınlaşması >>>
89
Ehil Olmayan Kişilere Sorumluluk Verilmesi >>>
90
Üstünlüğün Takvada Değil Zenginlikte Aranması >>>
91
İnsani İlişkilerin Bozulması >>>
92
Hayvanlara İnsanlardan Çok Değer Veren Kişiler >>>
93
Ailevi İlişkilerin Bozulması >>>
94
İnsanlar Arasında Sevgi ve Saygının Azalması >>>
95
Aile Kurumunun Zayıflaması >>>
96
Dünya Hırsının Artması >>>
97
Riyakarlık ve Gösterişin Hakim Olması >>>
98
Kaba Söz ve Küfrün Yaygınlaşması >>>
99
Sahtekarlık ve Rüşvetin Artması >>>
100
Dedikodu ve Alayın Artması >>>
101
Kimi Gençlerin Din Ahlakından Uzaklaşması >>>
102
Ahlaki Çöküş >>>
103
Zinanın Artması >>>
104
Eşcinselliğin Kabul Görmesi >>>
105
Salgın Hastalıklar >>>
106
Ani Ölümlerin Çoğalması >>>
107
Cinayetlerin Artması >>>
108
İntihar Vakalarının Artması >>>
109
İç Savaşlar-İhtilaflar >>>
110
Okur-Yazarların Artması >>>
111
Zamanın Kısalması >>>
112
Şehirleşmede Artış >>>
113
Yüksek Binaların İnşa Edilmesi >>>
114
Çarşıların Yakınlaşması >>>
115
Kişinin Kamçısının Ucuyla Konuşması >>>
116
Kişiye Kendi Sesinin Konuşması >>>
117
Semadan Bir El >>>
118
Ürün Artışı >>>
119
Çöllerin Yeşertilmesi >>>
120
Ömürlerin Uzaması >>>
121
Sahte Peygamberlerin Ortaya Çıkışı >>>
122 İki Ramazanda Güneş Tutulması >>>
123

Azerbaycan'ın İşgali, Hz. Mehdi (A.S.)'nin Çıkış Alametlerindendir >>>

124 EKONOMİK DURUMUN KÖTÜLEŞMESİ >>>
125 HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN İSTANBUL'A GELİŞİNİ İNSANLARA HABER VEREN BÜYÜK ALAMET >>>
126 KEHF SURESİ'NİN 79. AYETİNDE, 1979 YILINDA BATAN INDEPENDENTA GEMİSİNE VE 1979 YILINDA YAŞANAN ANARŞİ ORTAMINA İŞARETLER VARDIR >>>
127 FIRAT NEHRİ'NİN SUYUNUN KESİLMESİNİN ARDINDAN TIRMANIŞA GEÇEN PKK TERÖRÜ, HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDENDİR >>>
128 HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN İMAM RABBANİ TARAFINDAN BİLDİRİLEN YENİ BİR ALAMETİ DAHA GERÇEKLEŞTİ: BOYNUZU ANDIRAN İKİ UÇLU YILDIZIN ÇIKIŞI >>>
129 HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN GELECEK BİR YÜZYILDA ZUHUR EDECEĞİNİ İDDİA EDENLER BÜYÜK BİR YANILGI İÇİNDEDİRLER >>>
130 KURAKLIĞIN ARDINDAN GÖRÜLEN YOĞUN YAĞMUR YAĞIŞLARI HZ. MEHDİ (A.S)'NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDENDİR >>>
131 UZAYDA İNSAN ELİ BİÇİMİNDE BİR GÖRÜNTÜ OLUŞACAKTIR, BU HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ÇIKIŞ ALAMETİ OLACAKTIR >>>
132 İMAM RABBANİ HZ. MEHDİ (A.S.) ÇIKMADAN ÖNCE HADİSLERDE BELİRTİLEN BİRÇOK ALAMETİN OLUŞACAĞINI SÖYLEMİŞTİR, BU ALAMETLERİN HEMEN HEPSİ ÇIKMIŞTIR >>>
133 İMAM RABBANİ HAZRETLERİ'NİN HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN HİCRİ 1400'DE ZUHUR EDECEĞİNE DAİR VERDİĞİ İKİ ÖNEMLİ ÖLÇÜ DE GERÇEKLEŞMİŞTİR >>>
134

BÜYÜK ŞEHİRLERİN YOK OLMASI: SAVAŞLAR VE AFETLER >>>

135 HARAP OLMUŞ YERLERİN İMARI, İMAR EDİLMİŞ YERLERİN TAHRİBİ >>>
136 KİŞİNİN KARDEŞİNİ ÖLDÜRMESİ >>>
137 İNSANLARIN LİDERLERİNİ ÖLDÜRMESİ >>>
138 AHİR ZAMANDAKİ İNSANLAR ARASINDAKİ SEVGİSİZLİK HEM KIYAMET ALAMETİ HEM DE HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ÇIKIŞ ALAMETİDİR >>>
139 HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDEN BİRİ DE, İNSANLARIN DOĞRU YOLDAN AYRILIP SAĞ VE SOLU TUTMUŞ OLMALARIDIR >>>
140 HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ÇIKIŞINDAN ÖNCE BÜYÜK BİR OLAY MEYDANA GELECEKTİR >>>

Ana Sayfa

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com