Şehirleşmede Artış

 

"Ey Enes! İnsanlar şehirleşecekler, o şehirlerden bazılarına: "Basra ve Kusayre" denilecek." (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, İmam Şarani, s.490)

 

Özellikle 19. yüzyılan ikinci yarısından itibaren etkilerini gösteren Sanayi Devrimi ile birlikte, insanlar kırsal bölgeleri terk edip şehirlere yerleşmeye başlamışlardır.

O dönemden beri de şehirlerdeki nüfus her geçen yıl giderek artmaktadır.

Yapılan araştırmalar yalnızca ülkemizde 2020 yılında şehirlerde yaşayacak olan nüfusun, ülke nüfusunun yüzde 80'ini oluşturacağını göstermektedir.1

Önceki yüzyıllarda görülmeyen bu durumun, hadiste bahsi geçen ahir zaman alameti olduğu son derece nettir.

---------------------------------------------------------------------------------

1. 21. Yüzyıla Girerken Dünyaya Yeni Bir Bakış, Erol Yarar, Müsiad Yay?nlar?, İstanbul 1996, s. 24; http://www.basarm.com.tr/yayin/malihukuk/bilgitoplumu/01.htm

Ana Sayfa

iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net