İslam Ahlakından Uzaklaştıran Propagandcılar

 

.. "O devirde halkı cehennem kapılarına çağıracak olan birtakım davetçiler (propagandacı çığırtkanlar) olacaktır. Her kim o çığırtkanların davetine icabet ederse onu cehenneme atacaklar." "Ya Resulullah, o davetçiler zümresinin vasıflarını bize beyan etseniz," "Peki edeyim, onlar bizim milletimizden olup bizim dilimizle konuşan bir zümredir", buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 382, no. 698)

 

 

Kör ve sağır (yani insanları, doğru olanı görmesinden kör, hak olan sözü duymasından sağır eden) büyük bir fitne, ulu bir bela vardır. Fitnenin içinde de halkı cehennem kapılarına doğru çağıran birtakım davetçiler (propagandacılar ve çığırtkanlar) da vardır. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 380, no. 696)

 

 

Yakın gelecekte kör, sağır ve dilsiz (yani insanları kör) edip doğruyu göstermeyen, sağır edip hak olanı duyurmayan ve dilsiz (edip) hak sözleri konuşturmayan birtakım korkunç fitneler olacaktır... Fitne hengamesinde dilin fitneye karışması ve propaganda yapması kılıç darbesi gibi onun yayılmasını sağlar. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 390, no.720)

 

Güneş, 4 Eylül 2001, "Kamboçya'da fahişe yaşı 12'ye düştü"
Evrensel, 21 Aralık 2001, "Avrupa'nın kirli yüzü: Çocuk fuhuşu"

Hadislerde görüldüğü gibi Peygamberimiz (sav) ahir zamanda dinsizlik ve ahlaksızlık propagandası yapan insanlar olacağını haber vermiştir. Günümüzde ülkelerin bir kısmının ahlaki ve sosyal yapısına baktığımızda bu haberin gerçekleştiğini açıkça görmekteyiz.

Özellikle gelişen iletişim araçları ile günümüzde yoğun şekilde yürütülen bu propaganda birçok insanı din ahlakından uzaklaştırabilmektedir.

Ayrıca bahsedilen fitnenin sağır edip duyurmaması ve konuşturmaması pek çok ülkede iktidarda olan baskıcı rejimleri de akla getirmektedir.

Bu rejimler fikir ve düşünce özgürlüğünü baskı altına almakta, insanların düşüncelerini, inançlarını diledikleri gibi ifade etmelerini engellemektedirler. Özellikle bazı Arap ve Afrika ülkelerinde, Müslümanların düşüncelerini özgürce ifade edememeleri, inançlı oldukları için baskı altına alınmaları bu durumun örnekleridir.

Bir de yurtlarından refahtan şımarıp - azıtarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanla ve (halkı) Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır. (Enfal Suresi, 47)

 

Ana Sayfa

iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net