www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

 

1. Hz. Mehdi (a.s.)Hicri 1400'de Gelecektir. >>>
2. Hz. Mehdi (a.s.)Bediüzzaman'dan Bir Asır Sonra Gelecektir. >>>
3. Hz. Mehdi (a.s.)Mübarek, Nurani Bir Şahıstır >>>
4. Hz. Mehdi (a.s.)Seyyid (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) Olacaktır. >>>
5. Hz. Mehdi (a.s.)Hilafet Merkezinin Bulunduğu Yerden (İstanbul'dan) Çıkacaktır. >>>
6. Hz. Mehdi (a.s.)Acib (Hayranlık Uyandıran, Benzeri Görülmeyen) Bir Şahıstır. >>>
7. Bediüzzaman Hz. Mehdi (a.s.)'ye Zemin Hazırlamıştır. >>>
8. Bediüzzaman, Hz. Mehdi (a.s.)'nin "Bir Eri, Neferi ve Öncüsü" Olduğunu Söylemiştir. >>>
9. Hz. Mehdi (a.s.)'yi Risale-i Nur ya da Müellifi Sanmak Hatadır. >>>
10. Bediüzzaman'ı Mehdi Zannetmek, Karıştırmadan Kaynaklanan Bir Yanlışlıktır (iltibas ve sehivdir). >>>
11. Hz. Mehdi (a.s.), Bediüzzaman'ın Fikri Mücadelesinin Asıl Sahibidir. >>>
12. Risale-i Nur'u En İyi Anlayacak, Çözecek ve Anlatacak Olan Kişi Hz. Mehdi (a.s.)'dir. >>>
13. Hz. Mehdi (a.s.)çalışmalarında Risale-i Nur'dan faydalanacaktır. >>>
14. Hz. Mehdi (a.s.)'nin Talebelerinin Sayısı Az Olacaktır; Ancak Manen Bir Ordu Kadar Kuvvetli ve Kıymetli Olacaklardır. >>>
15. Büyük Mehdi'nin Özellikleri, Sabık Mehdi'lerin Özelliklerinden Farklıdır. >>>
16. Hz. Mehdi (a.s.)14. Yüzyılın Müceddididir. >>>
17. Hz. Mehdi (a.s.)En Büyük Müceddid ve En Büyük Müctehiddir. >>>
18. Hz. Mehdi (a.s.)'nin 'Büyük Mehdi' Ünvanını Almasının Sebebi, Diğer Müceddidlerin Üç Büyük Görevi Birarada Yapamamış Olmasıdır. >>>
19. Hz. Mehdi (a.s.)En Büyük Müceddid Olarak İçtihad Yetkisine Sahip Olacak ve Mezhepleri Kaldıracaktır. >>>
20. Hz. Mehdi (a.s.)Geldiğinde Maddeci ve Tabiatçı (Materyalist ve Darwinist) Felsefe Yaygın Olacaktır. >>>
21. Ahir zamanda Deccal dinsizliği temsil edecektir. >>>
22. Hz. Mehdi (a.s.), Darwinist ve Materyalist Felsefeyi Tam Olarak Susturacaktır. >>>
23. Hz. Mehdi (a.s.)Görevlerini Üç Ayrı Safhada Gerçekleştirecektir. >>>
24. Hz. Mehdi (a.s.)'nin Siyaset Aleminde, Diyanet Aleminde, Saltanat Aleminde Üç Büyük Görevi Olacaktır. >>>
25. Daha Önce Bu Üç Büyük Görevi Aynı Anda Yerine Getirebilen Olmamıştır. >>>
26. Hz. Mehdi (a.s.)'nin Siyaset Alemindeki Görevi. >>>
27. Samimi İman Sahipleri Hz. Mehdi (a.s.)'nin Yardımcıları Olacaktır. >>>
28. Bu Dönemde Hz. İsa İkinci Kez Yeryüzüne İnecektir. >>>
29. Hz. İsa Ahir Zamanda Hristiyanlığı Temsil Edecektir. >>>
30. Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)ilk Ortaya Çıktıkları Dönemlerde Çok Az Sayıda İnsan Tarafından Tanınabileceklerdir. >>>
31. Yeryüzüne İlk İndiği Dönemde Hz. İsa'yı Yanlızca Yakın Çevresi Tanıyabilecektir. >>>
32. Hz. İsa Bu Dönemde Hz. Mehdi (a.s.)'ye Tabi Olacak ve Onun Arkasında Namaz Kılacaktır. >>>
33. Hz. Mehdi (a.s.)Hristiyan Alemiyle İttifak Edecek ve Dinsizliği Mağlup Edecektir. >>>
34. Hz. Mehdi (a.s.) Önderliğinde, Müslüman ve Hristiyan Dünyasının Hak Din Adına İttifak Etmesinde Üç Önemli Şartın Birarada Gerçekleşmesi Gerekmektedir. >>>
35. Hristiyanlık, Üçleme ve Hurafelerden Arınarak İslamiyet'e Tabi Olacaktır. >>>
36. Hz. Mehdi (a.s.)İslam Dünyasının Önderi Olacaktır. >>>
37. Hz. Mehdi (a.s.)İslam Birliğini Sağlayacaktır. >>>
38. Hz. Mehdi (a.s.)'ye İslam Birliğinin Sağlanmasında Geniş Bir Kitle Yardım Edecektir. >>>
39. Hz. Mehdi (a.s.)Peygamberimiz (sav)'in Sünnetini İhya Edecek (yeniden canlandıracak)tır. >>>
40. Hz. Mehdi (a.s.)Hakimlik Vasfını Taşıyacaktır. >>>
41. Hz. Mehdi (a.s.)Kutub-u Azam (Müslümanların kendisine bağlandıklarını en mübarek zat) Olacaktır. >>>
42. Hz. Mehdi (a.s.)'nin Faaliyetlerinin Çapı Çok Geniş Olacak, Dünya Çapında Hizmetler Gerçekleştirecektir. >>>
43. Hz. Mehdi (a.s.)İman Hakikatlerini Neşr Edecek, Yani Kitle İletişim Araçları Aracılığıyla Yayacaktır. >>>
44. Hz. Mehdi (a.s.)Ahir Zamandaki Tüm Fitneleri Tam Anlamıyla Etkisiz Hale Getirecektir. >>>
45. Hz. Mehdi (a.s.)İslam Alemini Zulümattan Kurtaracaktır. >>>
46. Hz. Mehdi (a.s.)İslam Alemini Hak Yola Sevk Edecektir. >>>
47. Hz. Mehdi (a.s.)'ye Büyük Bir Maddi Kuvvet Verilecektir. >>>
48. Hz. Mehdi (a.s.), Büyük Saltanat ve Kuvvet Sahibi Olacaktır. >>>
49. Hz. Mehdi (a.s.)'nin İcraatleri Büyük Yankı Uyandıracak, Görkemli Olacak; Tüm Dünya Bu Gelişmelere Şahit Olacaktır. >>>
50. Hz. Mehdi (a.s.)Tüm Dünyaya Barış, Adalet ve Hakkaniyet Getirecektir. >>>
51. Hz. Mehdi (a.s.)İslam dinine sonradan dahil edilmiş tüm batıl inanç ve uygulamaları ortadan kaldıracaktır. >>>
52. Bediüzzaman Mehdilik Konusunu Reddedenlerin 'İmanları Zayıf ve Enaniyetleri Kavi' Kimseler Olduklarını Belirtmiştir. >>>
53.

Bediüzzaman, "Hz. Mehdi (a.s.)'nin Tüm Dünyaya Adalet ve Hakkaniyet Getireceğini" Bildirmiştir >>>

54.

Risale-i Nur Külliyatında 36 Ayrı Yerde 38 Defa Hz. Mehdi'nin Bir Şahıs, Bir Zat, Bir İnsan Olduğu İfade Edilmiştir >>>

55.

Hz. Mehdi (A.S)'nin 2 Vazifesi Vardır Diyenler Yalan Söylemektedirler. Hz. Mehdi (A.S)'nin
3 Vazifesinin Olacağından Risale-i Nur'da Şu Şekilde Bahsedilmektedir. >>>

56.

Said  Nursi Hazretleri Kendisinin "Mehdi Olmadığını" Risale-i Nur'da Açıkça İfade Etmektedir. Bir Kısım Nur Talebelerinin Said Nursi'ye Mehdi Demeleri Haramdır. Bir Kişi İçin Mehdi'dir Demek O Kişi İçin "İmtihana Tabi Değil, Kesin Cennetlik" Anlamına Gelir Ki, Bu Çok Büyük Bir Günahtır. Çünkü Allah Katı'ndan Bir Vahye Dayalı Olmadığı Sürece Hiçkimse İçin "Kesin Cennetliktir" Denemez. >>>

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com