www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

 

.56.

SAİD  NURSİ HAZRETLERİ KENDİSİNİN "MEHDİ (A.S.) OLMADIĞINI" RİSALE-İ NUR'DA AÇIKÇA İFADE ETMEKTEDİR. BİR KISIM NUR TALEBELERİNİN SAİD NURSİ'YE MEHDİ (A.S.) DEMELERİ HARAMDIR. BİR KİŞİ İÇİN MEHDİ (A.S.)'DİR DEMEK O KİŞİ İÇİN "İMTİHANA TABİ DEĞİL, KESİN CENNETLİK" ANLAMINA GELİR Kİ, BU ÇOK BÜYÜK BİR GÜNAHTIR. ÇÜNKÜ ALLAH KATI'NDAN BİR VAHYE DAYALI OLMADIĞI SÜRECE HİÇKİMSE İÇİN "KESİN CENNETLİKTİR" DENEMEZ

-1-


Şualar, S. 368:

... Said itiraznamesinde demiş ki: "Ben seyyid değilim. Mehdi (a.s.) Seyyid (Peygamberimiz (sav) soyundan olan kimse) olacak." diye onları reddetmiş. 


-2-


Emirdağ Lâhikası-1, S. 267:

... Ben de onlara demiştim: "Ben, kendimi seyyid (Peygamberimiz'in soyundan) bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki âhir zamanın o büyük şahsı, Âl-i Beyt'ten (Peygamberimiz'in ailesinden) olacaktır.

-3-


Sikke- Tasdik-i Gaybi, S. 10:

O gelecek zatın ismini vermek, üç vazifesi birden hatıra geliyor; yanlış olur. Hem hiçbir şeye âlet olmayan nurdaki ihlâs zedelenir, avâm-ı mü'minîn nazarında hakikatlerin kuvveti bir derece noksanlaşır. Yakîniyet-i bürhaniye dahi, kazâyâ-yı makbûledeki zann-ı galibe inkılâp eder; daha muannid dalâlete ve mütemerrid zındıkaya tam galebesi, mütehayyir ehl-i imanda görünmemeye başlar. Ehl-i siyaset evhama ve bir kısım hocalar itiraza başlar. Onun için, Nurlara o ismi vermek münasip görülmüyor. Belki "Müceddiddir, onun pişdarıdır" denilebilir.


-4-


Barla Lahikası, S. 162:


O ileride gelecek acib bir şahsın (şaşılan ve hayret uyandıran şahsın) bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı (önceden gelen takipçisi) ve o büyük kumandanın pişdar bir neferi (öncü bir askeri) olduğumu zannediyorum.

 

 
     
 
index'e dön >>>
 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com