www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

 

.23.

Hz. Mehdi (a.s.)Görevlerini Üç Ayrı Safhada Gerçekleştirecektir

Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, Mehdi Al-i Resul'ün temsil ettiği kudsi cemaatinin Şahs-ı manevisinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer (insanlar) bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler (Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelenler) cemaati yapacağını rahmet-i İlahiyyeden (Allah'ın rahmetinden) bekliyoruz. Ve onun üç büyük vazİfesİ olacak. (Emirdağ Lahikası, sf. 259)                                                                  

1. safha
Hz. Mehdi (a.s.)'nin birinci görevi olan iman hakikatlerini tebliğ ederek inkarcı felsefelerle mücadele ettiği dönem             

2. safha
Hz. Mehdi (a.s.)'nin siyaset ve saltanat alanlarındaki ikinci görevlerini yerine getirdiği dönem   

3. safha
Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne geldiği ve Hz. Mehdi (a.s.)ile birlikte İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kıldıkları dönem

Bediüzzaman eserlerinde Hz. Mehdi (a.s.)'nin yerine getireceği görevleri açıklarken, bunların belirli bir sıra içerisinde gerçekleşeceğini de belirtmiştir. Bediüzzaman'a göre Hz. Mehdi (a.s.)'nin bu görevlerini yerine getirmesi "üç ayrI safha"da gerçekleşecektir.

Bİrİncİ safha: Hz. Mehdi (a.s.)görevine başladığı ilk yıllarda, Bediüzzaman'ın "en ehemmiyetli vazifesi olan hakaik-i imaniyenin (iman hakikatlerinin) isbat ve neşri (yayılması)" (Emirdağ Lahikası-I) sözleriyle bahsettiği birinci vazifesini yerine getirecektir. Bu dönemde Hz. Mehdi (a.s.)siyaset ve saltanat alanlarında görev yapmayacak, bunu, henüz Kuran'a tabi olmamış olan dindar İsevilere bırakacaktır. Bediüzzaman'ın kullandığı "neşr" kelimesinden anlaşıldığı üzere neşriyat yoluyla yani kitap, dergi, CD ve diğer kitle iletişim araçları yoluyla geniş kitlelere iman hakikatleri tebliği yapacaktır.

İKİNCİ SAFHA: Hz. Mehdi (a.s.)ikinci devrede ise siyaset ve saltanat alanlarındaki görevlerine geçecek; İslam Birliği'ni sağlayacak ve inkarcı felsefelere karşı Hıristiyanlarla ittifak sağlayacaktır. Bu dönemde Hz. Mehdi (a.s.), "Peygamberimiz (sav)'in halifesi" yani "tüm Müslümanların manevi lideri" vasfıyla İslam aleminin başına geçecektir.

ÜÇÜNCÜ SAFHA: Bu üçüncü safhaya geçilen dönem ise, Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne gelişi ve Hz. Mehdi (a.s.)ile birleşmelerinin başlangıç yılları olacaktır. Bu dönem, Hz. Mehdi (a.s.)'nin Hz. İsa'yla birleşerek İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacakları bir devre olacaktır.

 
     
 
index'e dön >>>
 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com