www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

 

HZ. İSA, HZ. MEHDİ (A.S)'YE TABİ OLACAK VE HZ. MEHDİ (A.S), NAMAZDA HZ. İSA'YA İMAMLIK YAPACAKTIR

Naim Ebu Said'den tahric etti, dedi Resulullah (sav) buyurur: İsa b. Meryem'in arkasında namaz kılacağı kişi bizdendir (HZ. MEHDİ (A.S)'DİR).

(Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar), s. 78, Tercüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)


İbni Ebi Şeybe, Musannef'inde, İbni Şirin'den tahric etti. Dedi ki: Hz. Mehdi (a.s.) bu ümmettendİr ve Hz. İsa (a.s.)'ya İmam olacaktır.

(Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar), s. 79, Tercüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)


Naim b. Hammad, Abdullah b. Amr'dan tahric etti. Dedi ki: Mehdi, İsa İbni Meryem'in üzerine ineceği ve arkasında namaz kılacağı kimsedir.

(Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar), s. 79, Tercüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)


Buhari ve Müslim, Ebu Hureyre'den tahric etti. Buyurdu: Meryem oğlu İsa (as) aranıza indiğinde ve imamınız sizden (HZ. MEHDİ (A.S)) olduğunda, bakalım ne yapar sınız?

(Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar), s. 79, Tercüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)


Ebu Naim, Cabir'den tahric etti, Dedi Resulullah (sav) buyurdu: İsa b. Meryem gökten iner, Müslümanların Emiri (manevi lideri) olan Hz. Mehdi (a.s.), kendisine "Gel bize namaz kıldır" der. O (Hz. İsa as) ise, şu ümmete Allah'ın bir ikramı olarak, "Hayır, sizin bazınız bazılarınızın Emiridir" der. (Hz. Mehdi (a.s.)'yi imamlığa geçirir)

(Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar), s. 79, Tercüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)


İbni Mace, Ravyanı, İbni Huzeyme, Ebu Avane, Hakim ve Ebu Naim, Ebu İmame'den tahric ettiler. Dedi Resulullah (sav) bize hitab etti. Deccal'i anarak şöyle buyurdu: ...Orada imamları kendilerine sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği sıra, bir de bakarlar ki, İsa İbni Meryem (as) sabah vaktinde inmiştir. Bu imam (Hz. Mehdi (a.s.)) Hz. İsa (a.s.)'yı öne geçirmek için arka arka çekilir. Hz. İsa (a.s.) onun omuzlarına elini koyar ve O'na der ki: "Geç öne namazı kıldır. Zira kamet senin için getirilmiştir" Bunun üzerine imamları (Hz. Mehdi (a.s.)) onlara namazı kıldırır.

(Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar), s. 79, Tercüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)


Ebu Amr ve Dani Sünen'inde Huzeyfe (r.a.)'dan tahric ettiler. Dedi Resulullah (sav) buyurdu: Hz. Mehdi bakar ki Hz. İsa İbni Meryem inmiştir, sanki saçlarından sular damlıyor haldedir. Ve Hz. Mehdi (a.s.) O'na der ki, "Geç öne insanlara namazı kıldır." Hz. İsa ise der ki: "Namaz ancak Senin için ikame olundu." Bunun üzerine, O Benİm evladımdan bir ŞAHSIN (HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN) arkasında namazı kılar.

(Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Hz. Mehdisi'nin Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Hz. Mehdiyyil Muntazar), s. 80, Tercüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)


Ebu Amr ve Dani Sünen'de Cabir b. Abdullah'dan tahric ettiler, Dedi ki, Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Taki, İsa İbni Meryem, fecrin doğması sırasında, Beytül Makdis'te Hz. Mehdi üzerine nüzul edene kadar Benim ümmetimden bir taife Hak üzere mücadele edecektir. O zaman Hz. Mehdi der: "Ey Allah'ın Peygamberi geç öne bize namazı kıldır" O (Hz. İsa (a.s.)) ise, "Bu ümmetin biri (HZ. MEHDİ (a.s.)) diğerlerine emirdir" der.

(Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Hz. Mehdisi'nin Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Hz. Mehdiyyil Muntazar), s. 80, Tercüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)


Ahmed, Muslim, İbni Cüreyr ve İbni Hıbban, Cabir b. Abdullah'dan tahric ettiler, Buyurdu: Kıyamete (Deccal ile savaşa) kadar Benim ümmetimden bir grub, Hak üzere galib olarak mücadele edecektir. Ve İsa b. Meryem gökten nüzul ettiğinde, onların Emiri (manevi lideri Hz. Mehdi (a.s.), kendisine, "Gel bize namazı kıldır" der. Ancak O, şu ümmete Allah'ın bir ikramı olarak "Sizin Biriniz, diğerlerinize emiridir" cevabını verir. (Yani İmamınız Hz. Mehdi (a.s.) aranızdadır. O kıldırmalıdır demek ister.)[9]

(Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Hz. Mehdisi'nin Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Hz. Mehdiyyil Muntazar), s. 80, Tercüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)


"Bilindiği gibi Hz. İsa (as) nazil olacak ve Deccal'i fikren yok edecek. Şurası da bir gerçektir ki, Hz. İsa (a.s.), Hz. Mehdi (a.s.)'den hakimiyeti (Müslümanların manevi liderliğini) almayacak; çünkü liderler (Müslümanların manevi önderleri) Kureyş'dendir. Madem insanlar arasında bu ikisi mevcut olacak, öyleyse Hz. İsa (as) onun emiri değil de Veziri olacaktır. Bu sebepledir ki Hz. Mehdi (a.s.)'nin arkasında namaz kılacak ve ona tabi olacaktır."[10]

(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, 'Kıyamet Alametleri' Pamuk Yayınları, s. 185)


İmamları salih bir insan olan Hz. Mehdi olduğu halde, Beytü'l Makdis'e sığınırlar. Orada imamları kendilerine sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği bir sırada, bir de bakarlar ki, Meryem oğlu İsa sabah vaktinde inmiştir. Hz. Mehdi (a.s.), Hz. İsa (a.s.)'yı öne geçirmek için arkaya çekilir. Hz. İsa (a.s.)onun omuzlarIna elİnİ koyar ve ona der kİ, "Geç öne namazı kıldır. Zira kamet (farz namazı kılmak için okunan ezan; namaza başlama işareti) senin için getirilmiştir."...

(Ebu Rafi'den rivayet edilmiştir; İmam Şarani, Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayınevi, s. 495-496)


İmamları salih bir insan olan Hz. Mehdi olduğu halde, Beytü'l Makdis'e sığınırlar. Orada imamları kendilerine sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği bir sırada, bir de bakarlar ki, Meryem oğlu İsa sabah vaktinde inmiştir. Hz. Mehdi (a.s.), Hz. İsa (a.s.)'yı öne geçirmek için arkaya çekilir. Hz. İsa (a.s.) onun omuzlarına elini koyar ve ona der ki, "Geç öne namazı kıldır. Zira kamet (farz namazı kılmak için okunan ezan; namaza başlama işareti) senin için getirilmiştir."...

(Ebu Rafi'den rivayet edilmiştir; İmam Şarani, Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayınevi, s. 495-496)


... Nihayet Meryem oğlu İsa Müslümanların (manevi) emiri (Hz. Mehdi) ona: Gel bize namaz kıldır, der. Bunun üzerine İsa: Hayır, Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer bir kısım üzerİne emİrlersİnİz, der. (Hz. Mehdi (a.s.)'yi imamlığa geçirir)

(Sahih-i Müslim, c. 1, s. 209)

 


Şerh'ül Mesabih' de Resulullah (sav) Efendimiz Saadetle şöyle buyurmuşlardır:

"MERYEM OĞLU İSA (AS) VALİ DEĞİL, VELİYYÜL MUVELLA'DIR (SELAHİYETLİ HAKİMDİR). YANİ O İMAMETİ KABUL ETMEZ.
HZ. MEHDİ (A.S.)'Yİ VALİ YAPAR VE İMAMETİ'DE ONA TESLİM EDER." [13]

(Hanedan-ı Ehl-i Beyt, s. 498)

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com