www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

 

13. Asrın Müceddidi Üstad Said Nursi Hazretleri, Cübbeli Ahmet hoca'ya cevap veriyorCübbeli Ahmet Hoca’nın Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkar çıkmaz hemen tanınması gerektiği, aksi takdirde Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhurunun Hicri 1400 olmayacağı dolayısıyla bir sonraki yüzyıla kaldığı yönündeki yanlış iddiasının diğer bir cevabını da 13. asrın müceddidi Üstad Said Nursi Hazretleri vermektedir. Said Nursi Hazretleri Risalesinde gelmiş geçmiş en büyük veli, en büyük müçtehid olan Hz. Mehdi (a.s.)’nin ahir zamanda üç vazifesi olacağından şöyle bahsetmiştir: 
 
 
 
 
ÇOK DEFA MEKTUPLARIMDA İŞARET ETTİĞİM GİBİ, MEHDİ AL-İ RESUL'ÜN TEMSİL ETTİĞİ KUDSİ CEMAATİNİN ŞAHS-I MANEVİSİNİN ÜÇ VAZİFESİ VAR. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer (insanlar) bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler (Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelenler) cemaati yapacağını rahmet-i İlahiyyeden (Allah'ın rahmetinden) bekliyoruz. Ve onun üç büyük vazifesi olacak.
(Emirdağ Lahikası, sf. 259)
 
Ancak Üstad Hz. Mehdi (a.s.)’nin bu üç vazifesi arasında en önemli vazifesini birinci vazifesi olduğunu da ifade etmiştir. Öyle ki bu en büyük Veli’nin saltanat ve siyaset alemindeki diğer görevleri bile, bu birinci görevinden sonra geleceklerdir.
 
 
Bazı ayet-ı kerime (ayetler) ve ehadis-i şerife (hadisler) AHİR ZAMANDA GELECEK BİR MÜCEDDİD-İ EKBERİ (en büyük müceddidi) mana-yı işari ile (işari anlamda) haber veriyorlar. Fakat O GELECEK  ZATIN  VE  CEMİYETİNİN ÜÇ VAZİFESİNDEN en ehemmiyetlisi (önemlisi) olan ve zahiren (görünüşte) en küçüğü görünen imanı kurtarmak ve hakaik-i imaniyeyi (iman hakikatlerini) güneş gibi göstermek vazifesi… (Tılsımlar Mecmuası, s. 168)
 
 
Bu vazife ahir zamanda deccaliyetin insanlar üzerindeki en etkili felsefeleri olan Materyalizm ve Darwinizmi, Allah'ın yaratış delillerini yani iman hakikatlerini anlatarak fikren etkisiz hale getirmek olacaktır.

 


 
Üstad Said Nursi Hazretleri Emirdağ Lahikası’nda Hz. Mehdi (a.s.)’nin birinci görevinin, ahir zamanda insanlığı etkisi altına alan Materyalizm ve Darwinizme karşı iman hakikatlerini anlatarak insanların Allah’a iman etmesine vesile olmak olacağını şöyle ifade etmiştir:
 
 
 
 
Birincisi: ...Fen ve felsefenin tasallutiyle (tesiriyle) ve MADİYYUN (MATERYALİZM) VE TABİYYUN (Darwinizm ve evrim teorisi) BEŞER İÇİNDE İNTİSAR ETMESİYLE (YAYILMASIYLA) HER ŞEYDEN EVVEL FELSEFEYİ VE MADDİYUN FİKRİNİ (materyalizm ve darwinizmi) TAM SUSTURACAK BİR TARZDA İMANI KURTARMAKTIR."
(Emirdağ Lahikası, mektup sf. 337)
 

Ahir zamanın Büyük Müceddidi Hz. Mehdi (a.s.) bu görevi en iyi şekilde yerine getirecektir ancak bu alanda gerekli ilmi araştırmaların yapılması, hazırlanması ve insanların bu konularda eğitilip bilinçli hale getirilmeleri ve en sonunda da Materyalizm ve Darwinizm olarak adlandırılan bu iki felsefenin fikren etkisiz hale getirilmesi çok itinalı bir çalışma gerektirdiğinden bu vazife Hz. Mehdi (a.s.)’nin tahmin edilenden çok daha uzun bir vaktini alacak ve insanların onu tanımasına engel olacaktır. Bu nedenledir ki Hz. Mehdi (a.s.)’nin insanlar tarafından tanınmaya başlaması zuhur tarihi olan Hicri 1400 yani miladi 1979 yılından çok sonra olacak 2011-2021 yılları arasında gerçekleşecektir. (Doğrusunu Allah bilir.)
 

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ