www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

 

-5-

HZ. MEHDİ (A.S)'NİN GELECEĞİNİ SÖYLEYEN
EHL-İ SÜNNET ALİMLERİ

 1. İMAM-I AZAM EBU HANİFE
 2. İMAM-I HANBELİ
 3. İMAM-I ŞAFİİ
 4. İMAM-I MALİKİ
 5. İMAM MUHAMMED BİN İSMAİL BUHARİ (BUHARİ)
 6. EBUL-HÜSEYN MÜSLİM BİN HACCAC KUŞEYRİ (MÜSLİM)
 7. BÜYÜK HADİS ALİMİ  MUHAMMED BİN İSA TİRMİZİ
 8. HAFIZ EBU DAVUD SÜLEYMAN BİN EŞ'AS SİCİSTANİ
 9. EBU ABDULLAH MUHAMMED BİN YEZİD (İBN-İ MACE)
 10. MUHAMMED B. RESUL BERZENCİ
 11. ALAEDDİN ALİ B. HİŞAM MUTTAKİ HİNDİ
 12. ABDÜLKADİR GEYLANİ
 13. İMAM GAZALİ
 14. İMAM-I RABBANİ,
 15. MUHYİDDİN ARABİ
 16. İBN KESİR
 17. İBN TEYMİYE
 18. ZAHİDU'L KEVSERİ
 19. CELALEDDİN SUYUTİ
 20. BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ
 21. ŞEHABETTİN İBN-İ HACER ASKELANİ
 22. HÜSEYİN HİLMİ IŞIK
 23. MAHMUD ESA'D COŞAN
 24. MAHMUT SAMİ RAMAZANOĞLU
 25. EBU KASIM TABARANİ
 26. ELMALILI HAMDİ YAZIR
 27. MUHAMMED B. ALİ ŞEVKANİ
 28. MUHAMMED CEMALEDDİN EL-KASİMİ EL-DIMIŞKİ
 29. KURTUBİ
 30. İMAM MATURİDİ
 31. İMAM ACCURİ
 32. İBN HAZM
 33. PEZDEVİ
 34. NESEFİ
 35. TEFTAZANİ
 36. İBNU'L ARABİ
 37. İMAM CAFER ET TAHAVİ
 38. BEYAZİ
 39. SEYYİD ALUSİ
 40. EBU'L MÜNTEHA
 41. ES-SEFFARİNİ
 42. ABDULMUHSİN BİN HAMD EL-ABBAD
 43. EBU MUHAMMED HASAN B. ALİ EL-BERBEHARİ HANBELİ
 44. MUHAMMED NASREDDİN ALBANİ
 45. ŞEMSEDDİN MUHAMMED BİN AHMED SEFAREYNİ
 46. EBU ABDULLAH MUHAMMED B. CAFER İDRİSİ KETANİ
 47. ŞEHABEDDİN AHMED B. MUHAMMED GUMARİ
 48. HASANEYN MUHAMMED MAHLUF EL-MISRİ
 49. EB'UL-HASAN MUHAMMED B. HÜSEYİN ABURİ
 50. SAİD HAVVA
 51. ŞEYH HASAN ADVİ HAMZAVİ
 52. M. SIDDIK B. HASAN KUNUCİ
 53. MUHAMMED B. HASAN EL-ESNEVİ
 54. NUREDDİN ATER
 55. EBU ABDULLAH MUHAMMED B. CAFER İDRİSİ KETANİ
 56. EBU'S-SADAT MUHAMMED B. MUHAMMED EBU ŞOHBE
 57. EN-NEVEVİ
 58. EBU'L-FAZL ABDULLAH B. MUHAMMED EL-İDRİSİ
 59. MUHAMMED EL-MEKKİ
 60. EBU BEKİRAHMED B. MUHAMMED İSKAFİ
 61. HAFIZ EBU BEKİR B. HAYSEME
 62. EBU-L BEKİR MUHAMMED B. İBRAHİM KELABAZİ BUHARİ
 63. EBU KASIM ABDURRAHMAN SÜHEYLİ
 64. YUSUF B. YAHYA MAKDİSİ EŞ-ŞAFİİ
 65. ŞEYH İBRAHİM B. MUHAMMED HAMVİNİ
 66. İBN-İ HACER EŞ-ŞAFİİ EL-MEKKİ
 67. İBN-İ HACER-İ MEKKİ
 68. ŞEYH MUHAMMED B. AHMET SEFARİNİ  EL-HANBELİ
 69. SÜLEYMAN B. İBRAHİ M KUNDUZİ 
 70. SEYYİD MUHAMMED SIDDIK KANUCİ BUHARİ
 71. EBULFAZL ABDULLAH B. MUHAMMED SIDDIK.
 72. ALLAME ŞEVKANİ,
 73. HAFIZ ESKALANİ,
 74. İBN-İ HACER-İ HEYSEMİ,
 75. ŞEBLENCİ,
 76. MISIRLI ŞEYH MUHAMMED-İ HANEFİ
 77. ŞEYH MUHAMMED SABBAN
 78. SÜVEYDİ
 79. AHMED BİN ZEYNİ DEHLAN EŞ ŞAFİİ
 80. ABDULVAHHAB ABDULLATİF 
 81. ALLAME EBU TAYİP
 82. SAİD BİN CABİR
 83. NİYAZİ MISRİ
 84. EN NİFERİ
 85. İMAMI AZAM FIKHI EKBER ŞERHİNDE ALİYYUL KAR'İ
 86. TAHTAVİ
 87. ŞEYH MANSUR ALİ NASİF  (TAÇ İLMİHALİ)
 88. SEYYİD KUTUP
 89. ŞEYH FAKİH İMANİ
 90. ALİ ES SABUNİ'
 91. MUHAMMED MEHDİ EL-HORASAN,
 92. ŞEYHÜLİSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİ

ALLAH'IN RAHMETİ SANA OLSUN BİL Kİ VAADEDİLEN HZ. MEHDİ (A.S.)NİN VAR OLUŞUNDA HİÇ KUŞKU YOKTUR. ÜÇ YÜZ HADİS VE ESERLE HATTA DAHA FAZLASI İLE BU KANITLANMIŞTIR. (CASİM MÜHELHİL, "EL-BURHAN", C. 1, S. 339)Hz. Mehdi (a.s.)ile ilgili hadislerde dikkat çeken bir diğer özellik de çok sayıda sahabe tarafından rivayet edilmiş olmalarıdır. Nitekim bu hadislerin mütevatir kabul edilmesinin nedeni, yalan olması mümkün olmayacak kadar çok sayıda kişi tarafından rivayet edilmiş olmalarındandır. Hz. Mehdi (a.s.)'yle igili hadisleri rivayet eden sahabelerin sayısı, elliden fazladır. Bu sahabelerden bazıları şunlardır:

Enes İbni Malik, Katade, Hz. Ayşe, Ebu Hureyre, İmran bin Husayn, Nafi bin Utbe, Ebu Berze, Hüzeyfe bin Esir el Gıfari, Keysan, Osman bin el-As, Cabir bin Abdillah, Ebu Ümame, Ibn Mesud, Abdullah bin Amr, Semüre bin Cündüp, Nevvas bin Seman, Amr bin Avf, Hüzeyfe bin el Yeman, Ebul Eşas es Sanani, Ebu Umame el Bahili, Ebud Derda, Ebu Rafi, Ebu Said El Hudri, Ebu Malik el Gıfari, Rebi İbni Enes, Şehribni Havşeb, Ammar İbni Yasir...

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com