www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

 

 

HZ. MEHDİ (A.S.) ÜSTÜN FERASET SAHİBİ OLACAK VE ALLAH'IN DİLEMESİYLE GAYBİ İLİMLERE VAKIF OLACAKTIR

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki: ... "Hz. Mehdi (a.s.)(a.s), her kavmin işlerinin içyüzünden (sakladıkları şeyden) haber verir ve dostunu düşmanından ferasetle tanır." Sırat'ul-Mustakim, c. 2, s. 254.

 

 

HZ. MEHDİ (A.S.) HZ. DAVUD GİBİ, ŞAHİT İSTEMEKSİZİN HÜKMEDECEKTİR

İmam Hasan Askeri (a.s), Hz. Mehdi (a.s.)(a.s)'ın tavsifinde (özelliklerini anlatırken) şöyle buyurmuştur:... "Hz. Mehdi (a.s.)(a.s) kıyam ettiğinde, Hz. Davud'un hükmettiği gibi -halkın arasında bir şahit istemeksizin- hükmedecektir." Kâfî, c. 1, s. 509, H. 13.

 

 

İNSANLAR ARASINDAKİ SEVGİSİZLİK
KIYAMET ALAMETİDİR

Herkese umumi olarak değilde yalnız (tanıdığı, bildiği) kimselere selam veril(diği zaman gel)medikçe... kıyamet kopmayacaktır. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri  -İmam Şarani - Tezkiretil Kurtubi Bedir Yayınevi İstanbul 1981 s. 461; no. 845)

 
 

 

HZ. MEHDİ (A.S.), HAZRETİ SÜLEYMAN'A BENZER

Abân bin Tağlib şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam ile birlikte Mekke'de bir mescitte idik. O, benim elimden tutarak şöyle buyurdu: "... Sonra bir münadiye emredecek ve o şöyle nida edecek: Bu Mehdi; Süleyman ile Davud gibi hüküm verecek. Verdiği hükümde delil ve şahit istemeyecek."
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 374)

Hz. Mehdi (a.s.) tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiy-il Muntazar, s. 29)

(Hz. Mehdi (a.s.)) bütün dünyaya malik olacaktır.
(Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 10)

Hz. Mehdi (a.s.) doğu ile batı arasındaki her yeri fetheder.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamat-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 56)

Tüm olarak, yeryüzünün meliki dört tanedir. Onların ikisi müminlerden, ikisi de kafirlerdendir. Zülkarneyn ve Süleyman müminlerdendir. Nemrud ve Buhtunnasır ise kafirlerdendir. YERE BEŞİNCİ OLARAK EHL-İ BEYTİMDEN BİRİ SAHİP OLACAKTIR.
Yani Hz. Mehdi (a.s.).
(Mektubat-i Rabbani, 2/251)

 

 

ŞU ANDA DAĞINIK OLAN TÜRK DEVLETLERİ BİRLEŞEREK
HZ. MEHDİ (A.S)'YE YARDIM EDECEKLERDİR

... İbrahim bin Übeydullah bin Alâ babasının şöyle dediğini nakleder. İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: Emirülmüminin aleyhisselam (Hz. Ali) kendisinden sonra Kaim'in kıyamına kadar gerçekleşecek olan olaylardan bahsetti. ...VE KÖŞE BUCAKTA BENİM OĞLUMA (HZ. MEHDİ (A.S)'YE) YARDIM EDECEK OLAN DAĞINIK TÜRK BAYRAKLARI ZUUR EDECEK. (Gaybeti numani, s. 323)

...Allah ona (MEHDİ'YE) Rum'u, Deylem'i, Sind'i, Hindistan'ı, Kabilşah'ı ve Hazar'ı FETHETTİRECEKTİR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274)

 

 

MELEKLER HZ. MEHDİ (A.S)'YE YARDIM EDECEKLERDİR

... Ebu Hamzai Somali'den:

İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'ı şöyle buyururken duydum:

"Ali Muhammed'in Kaimı-aleyhimusselam (Hz. Mehdi (a.s.)) zuhur ettiğinde Allah ona müsevvim (varlıkları düzene koyan), mürdif (birbiri ardınca, birbirine tabi), münzel (indirilmiş, nazil edilmiş) ve kerrüb (Allah'a en yakın olan) MELEKLERLE YARDIM EDECEKTİR.

CEBRAİL, ONUN ÖNÜNDE OLACAK, MİKAİL SAĞINDA VE İSRAFİL İSE SOLUNDAN GELECEKTİR. Ve korku bir aylık yoldan onun önünden, arkasından, sağından ve solundan ilerleyecek. (Allaha) yakın melekler de onun hizasında olacaklar... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274)

CEBRAİL İLE MİKAİL ONU KENDİ ARALARINA ALACAKLAR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274)

 

 

DOKUZ BİN ÜÇYÜZ MELEK HZ. MEHDİ (A.S.)'YE YARDIM İÇİN İNECEK

Şöyle arzettim: Sana feda olayım. Bütün hepsi onunla birlikte mi olacak? Buyurdu ki: Evet, onlar NUH ile birlikte gemide, ateşe atıldığı zaman İbrahim'le birlikte, deniz yarıldığında MUSA ile birlikte ve Allah göğe yükselttiği zaman İSA ile birlikte olan meleklerdir. Bunların dört bini belirlenmiş ve RESULULLAH'LA birlikte olanlardır ve üçyüz onüç melek Bedir'de onunla birlikte idi... Onların hepsi Kaim aleyhisselam'ın kıyamını beklerler. (Gaybeti numani, s. 368)

Muhammed bin Müslim şöyle der: "Haceti olan biri onu çağırdığında kim ona icabet eder." Ayeti hakkında İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: Bu ayet Kaim aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Beyaz bir kuş şeklinde Kabe'nin oluğundan gelip HALKIN İÇİNDE HZ. MEHDİ (A.S.)'YE İLK BİAT EDECEK OLAN CEBRAİL ALEYHİSSELAMDIR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.374)

 

 

HZ. MEHDİ (A.S.)'DEN ÖNCE HALKIN BAŞINA FELAKETLER,
FİTNELER VE BELALAR GELECEK

Ey Ebu Hamza! KAİM ALEYHİSSELAM SADECE HALKIN ŞİDDETLİ KORKU, ZELZELE, FİTNE VE BELALAR ZAMANINDA ZUHUR EDECEK ve bundan önce taun hastalığı ortaya çıkacak, arapların arasında keskin bir kılıç zuhur edecek ve halkın arasında şiddetli ihtilaflar, dinlerinde ayrılık ve tefrikalar çıkacak ve durumları çok değişecek. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.274)

Sonra şöyle buyurdu: Kaim zuhur etmeden hemen önce halkta ŞİDDETLİ KORKU OLACAK, HALKIN BAŞINA FELAKETLER, FİTNELER VE BELALAR GELECEK. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.301)

ÖYLE Kİ HALKIN DERTLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ VE BİRBİRLERİNİ YEDİKLERİNİ (BİRBİRLERİNİ KIRIP GEÇİRDİKLERİNİ) GÖREN BİRÇOKLARI SABAH-AKŞAM ÖLMEĞİ DİLEYECEKLER. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274)

 

 

HZ. MEHDİ (A.S.), KENDİSİNDEN ÜMİT KESİLDİĞİ SIRADA ZUHUR EDECEKTİR

"İnsanların ümitsiz olduğu ve "HİÇ MEHDİ FALAN YOKMUŞ" DEDİĞİ BİR SIRADA ALLAH HZ. MEHDİ (A.S.)'Yİ GÖNDERİR..." (Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

"... HZ. MEHDİ (A.S.), Resulullah'ın bayrağı ile, insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve ÇIKIŞINDAN ÜMİT KESİLDİĞİ BİR SIRADA ÇIKAR..." (Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

... ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN) ZUHURU ÜMİTSİZLİK VE YEİS ESNASINDADIR. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 274)

HALK TAM ZUHURDAN ÜMİDİNİ KESTİĞİ ANDA O (HZ. MEHDİ (A.S.)) ZUHUR EDECEKTİR! (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 301)

Davud bin Kesir-i Rıkki der ki: İmam Ebu Abdullah aleyhisselam'a şöyle arzettim: ...Bu emir (yani kıyam) (Hz. Mehdi (a.s.)) çok uzadı öyle ki, kalplerimiz daraldı ve derin hüzünden dolayı ölüyoruz. Buyurdu ki: "BU ZUHUR, DAHA ÜMİTSİZ VE HÜZÜNÜN DAHA ÇOK OLDUĞU BİR ZAMANDA VUKU BULACAKTIR. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 208)

 

 


 

HZ. MEHDİ (A.S.)'DEN ÖNCE BÜTÜN SİSTEMLER DENENECEKTİR

Hişam bin Salim der ki: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: "Mehdi'nin zuhuruna kadar halkın her sınıfı halka hüküm sürecek. Öyle ki ARTIK HİÇ KİMSE "EĞER BİZ HÜKÜMET ETSEYDİK ADALETİ UYGULARDIK" DİYEMEYECEK. Daha sonra Kaim aleyhisselam hakk ve adalet ile kıyam edecek." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.322)

 

 

  Peygamber (sav)'in yolunda gidecek. 1  

  Uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır. 2  

  İhya etmedik sünnet; kaldırmadık biat bırakmayacaktır. 3  

  Ahir zamanda aynı Peygamber (S.A.V) gibi dinin icablarını yerine getirecektir. 4  

 

Zülkarneyn ve Süleyman gibi bütün dünyaya hakim olacaktır.5

 

 

Salibi (Haçı) kıracak (haça tapınmayı kaldıracak), domuzu öldürecektir (domuz eti yemenin haram olduğunu bildirecek),.6

 

 

Müslümanlara, bütün her şeyi geri verecektir.7

 

 

Yeryüzü, zulüm ve işkence yerine adaletle dolacaktır.8

 

 

Her şeyi hak ve adalet ölçüleriyle eşit bir halde taksim edecektir. 9

 

 

Böylece yer ve gök sakinleri ondan razı oldukları gibi, havadaki kuşlar, ormandaki yırtıcı hayvanlar denizdeki balıklar bile memnunluk duyacaklardır.10

 

 

Ümmeti Muhammeden (S.A.V) memnun olmadık hiçbir fert kalmayacaktır.11

 

 

Hatta "İhitiyacı olan yok mu?" diye tellal bağırtacak, "İhtiyacımız yoktur." Cevabı verilecektir. 12

 

 

İyi-kötü bütün insanlar onun zamanında görülmemiş bir nimete boğulacak. 13

 

 

Gökten bolca rahmet yağacak. 14

 

 

Yerlerde bereket artacak. 15

 

 

Bütün defineleri bulacak. 16

 

 

Bütün ülkeler ona kapılarını açacaklar.17

 

 

Hint kralları ona boyun eğip, tüm hazinelerini Beyti Makdis'e verecekler. 18

(Bütün ülkeler gibi Hint kralları da Hz. Mehdi (a.s.)'nin yönetimini kabul edecek ve onun idaresi altına girecekler)

 

 

Her taraftan, arıların kovanlarına gelip sığındığı gibi, ona gelip sığınacaklar.19

 


 

Onun zamanında kurtla koyun birarada otlayacak... 20

 
 

Çocuklar yılan ve akreple oynaşacak...21

 

  İnsanlar bir ölçek buğday ektiklerinde karşılığında yedi yüz ölçek bulacak. 22  
 

Tefecilik... gibi fena itiyatlar kalkacak. 23

 

 

Veba... gibi fena itiyatlar kalkacak. 24

 

  Zina... gibi fena itiyatlar kalkacak. 25  

 

İçki... gibi fena itiyatlar kalkacak.26

 

 

Ömürler uzayacak. 27

 

 

Emanetler yerine teslim edilecek. 28

 

 

Kötüler helak olacak. 29

(Son dönemde olduğu gibi çetelerin, kötülük için biraraya gelmiş tüm organize hareketlerin çökertilmesi)

 

 

Ehl-i Beyt'e buğz eden bir ferd kalmayacak.30

 

 

İnsanlar arasında sözü sevilecek.31

 

 

Allah(C.C) onun sayesinde kör fitneyi söndürecek.32

 

 

Yeryüzünde emniyet ve sükun hakim olacak.33

 

 

... Bir kadın, beş kadınla birlikte aralarında hiçbir erkek olmadığı halde serbestçe korkusuz Hacce gidebilecek. 34

 

 

İsrailoğullarına deniz ikiye bölündüğü gibi, ona da bölünecek. Arasından rahatla geçip gidecek. 35

(Mehdi Doğu tarafından gelip denizi aşarak batıya geçecek. Muhtemelen İstanbul'da çıkacağı için köprüden geçeceğine işaret edilmiştir. Hadiste 1400 yıl öncesinden boğazda köprü yapılacağına işaret edilmiştir.

 


1-12 (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, 'Kıyamet Alametleri' Pamuk Yayınları, s.163)
13 - 35 (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, 'Kıyamet Alametleri' Pamuk Yayınları, s.164)

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com