www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

"BEKLENEN HZ. MEHDİ (A.S.)"
Hakkında Tüm İslam Alimlerinin Görüşleri

PARLAYAN YILDIZ HZ. MEHDİ (A.S.)

HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURU HAKKINDA
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN İSMİ VE SIFATLARI HAKKINDA
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURUNUN ALAMETLERİ HAKKINDADIR
HALİFELİK HUSUSUNDA KENDİSİNE BİAT OLUNACAĞI, BİATIN NEREDE OLACAĞI VE HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHUR EDECEĞİ HAKKINDADIR
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURUNDAN ÖNCE VE SONRA MEYDANA GELECEK OLAN FİTNELER HAKKINDADIR
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN VEFATI VE MÜDDETİ HAKKINDADIR

Hz. Peygamberimiz Müslümanlara ahir zamanda, zulüm içindeki dünyayı, sevgi ve barış ortamına kavuşturacak olan Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhurunu müjdelemiştir. Nitekim, Peygamber Efendimiz bu müjdeyi Müslümanlara verirken şöyle buyurmuştur:

"...Dünyanın ömüründen sadece bir gün kalsa bile, Allah benim Ehl-i Beytim'den bir adam gönderecektir. O dünyayı (daha önce) zulümle olduğu gibi adaletle dolduracaktır." (Sünen Ebu Davud, Cilt 14 s. 402)

Bu haber iman edenlerin şevk ve heyecanını arttıran çok büyük bir müjdedir. Bu konuda İslam alimleri yüzyıllardır Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhuru heyecanı ile yaşamış kendi zamanındaki olayları Onun zuhurunun öncü alametleri saymış ve gelecek nesillere de bunları aktarmışlar, müjdelemişlerdir.

Kütüphanelerimiz birçok İslam aliminini kaleme aldığı, Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili yüzlerce yazma eserle doludur. Bu şekilde, o zamandan bugüne, bu büyük müjdenin şevk ve heyecanını İslam alimleri günümüze taşımışlar ve İslam ümmeti içinde bu konun canlı tutulmasına ve takibine vesile olmuşlardır. Her alim bir sonraki kuşağı Hz. Mehdi (a.s.) ile müjdelemiş. O'nun araşıtrılması ve tanınmasını tavsiye etmişlerdir.

İslam alimlerinin eserleri vasıtasıyla günümüze kadar ulaşan bu müjdenin alametleri o günden bu güne görülmeye devam etmektedir. Nitekim, bu alametler bize, Hz. Mehdi (a.s.)'nin faaliyetlerini günümüz yıllarında gerçekleştirdiğini göstermektedir. Bu da Müslümanları büyük bir şevke, heyecana sevk etmektedir.

Nitekim, yaşadığımız yıllarda yeryüzünde meydana gelen zulüm, kargaşa terör ve savaş ortamı, fitneler, kıtlıklar, depremler Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhurunun alametlerindendir. Bu bilgiye sahip olmak da Müslümanları, Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhurunun alameteri ve Mehdi'nin sıfatları hakkında daha detaylı bilgi edinmeye sevk etmektedir. Bu konuda öğrenilecek her yeni bilgi Müslümanların heyecanını arttırır.

Bu sebepten dolayı bizde Müslümanların şevk ve heyecanını arttırmayı bir görev ve sorumluluk bilerek, İslam alimlerinin eserleriyle, günümüze taşıdığı bu bilgilerden bazılarını bu çalışmada bir araya getirmeye çalıştık. Okuyucuya faydalı olur kanaatince İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan Ukayli'nin, "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal; Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi'nin "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"ın metin tercümelerini Ömer Dönmez'in; Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi'nin "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"nin metin tercümesini Ahmet Almaz'ın yaptığı kitaplardan faydalandık.

Okuduğunuz bu çalışmada üç eserdeki farklı hadisleri bir araya getirdik, bu şekilde okuyucuyu üç ayrı kitaptaki aynı bilgileri tekrar tekrar okuma külfetinden kurtarıp, bu konudaki bilgileri özlü ve yalın bir anlatımla vermeyi amaçladık.

Bu çalışmayı hazırlamakta ki amacımız ise dünyaya adalet, barış, huzur, bolluk ve refah getirecek olan Hz. Mehdi (a.s.)hakkında Müslümanların daha fazla bilgi sahibi olmasıdır.

Şüphesiz ki, içinde yaşadığımız bu dönemde Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhurunun alametlerini takip etmek, Onu tanımak için çaba harcamak, Onun ordusundan olmak gerekmektedir.

Bize ulaşan hadislerden de anlaşıldığı gibi Hz. Mehdi (a.s.) zaten kendi icraatını yapmaktadır. Bize düşen O'nu araştırmak ve O'na tabi olmaktır.

Çalışmamızı şu bölümlerden meydana getirdik;

  • Hz. Mehdi (a.s.)'nin Zuhuru Hakkında
  • Hz. Mehdi (a.s.)'nin ismi ve Sıfatları hakkında
  • Hz. Mehdi (a.s.)'nin Zuhurunun Alametleri Hakkındadır
  • Halifelik Hususunda Kendisine Biat Olunacağı, Biatın Nerede Olacağı Ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin Zuhur Edeceği Hakkındadır
  • Hz. Mehdi (a.s.)'nin Zuhurundan Önce Ve Sonra Meydana Gelecek Olan Fitneler Hakkındadır
  • Hz. Mehdi (a.s.)'nin vefatı ve müddeti hakkındadır

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com