www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

 

AHİR ZAMAN ŞAHISLARI
(Hz.İsa, Hz.Mehdi (a.s.), Deccal)

HZ. İSA DECCAL'İN FİTNESİNİ YOK EDECEKTİR

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Deccaliyet'in fikri olarak tam anlamıyla ortadan kaldırılmasının Hz. İsa vesilesiyle olacağı müjdelenmiştir:

 

Rabbim bana (Hz. İsa) Deccal'in çıkacağını haber verdi. Yanımda kadib ağacından yapılmış iki ok bulunacak. Deccal onları görünce kurşunun suda erimesi gibi eriyecektir.145

Allah'ın düşmanı olan Mesih-i Deccal, İsa Aleyhisselam'ı görünce, tuzun suda eridiği gibi erir. Hz. İsa onu terk edip bıraksa bile helak oluncaya kadar eriyip gidecektir. Lakin Allah onu bizzat İsa Aleyhisselam'ın eliyle yok edecektir.146

... Deccal ortalığa fitne saçarken Cenab-ı hak, Mesih İsa İbni Meryem'i gönderir... Hz. İsa Deccal ile Lüdde (Beytül Makdis'e yakın bir belde) kapısında karşılaşır ve onu yok eder.147

Hadislerde haber verildiği gibi, Hz. İsa yeniden yeryüzüne dönecek, Beytü'l Makdis'te (Mescid-i Aksa) Deccal'le karşılaşacak ve Deccal, Hz. İsa'yı görünce "tuzun suda erimesi gibi" yok olacaktır. Allah'ın izniyle Hz. İsa'nın "nefesi dahi" Deccal'in fitnesinin yok edilmesine yetecektir.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. İsa'nın yalnızca nefesinin dahi, iman etmeyenler üzerinde büyük bir etki oluşturacağı ve batıla dayalı fikir sistemini kökten yok edeceği bildirilmiştir:

...O'nun (Hz. İsa a.s.'ın) nefesinin kokusunu duyan hiçbir kafirin yok olmaması mümkün değildir. Deccal'in yalancı olduğu etrafa dalga dalga yayılacaktır. Deccaliyet perişan olacak fikir sistemi yok edilecektir.148

... Deccal ortalığa fitne saçarken Cenab-ı hak, Mesih Meryem Oğlu İsa'yı gönderir... nefesini idrak eden her kafir mutlaka yok olur. İsa (a.s) Deccal ile Lüdd kapısında (Beytül Makdis'e yakın bir belde) karşılaşır ve onu yok eder.149

Bu gerçek Kuran'da da; "Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah'a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size." (Enbiya Suresi, 18) ayetiyle hatırlatılmaktadır. Hak daima batıla karşı üstün gelmektedir.

Deccaliyet'in Hz. İsa vesilesiyle yok edilmesinin pek çok hikmeti vardır. Bu hikmetlerden biri Bediüzzaman tarafından şu şekilde açıklanmıştır:

Sihir ve manyetizma ve ispirtizma gibi istidraci (yalancı mucize) harikalarıyla kendini muhafaza eden (koruyan) ve herkesi teshir eden (hipnotize edip etkisi altına alan) o dehşetli Deccal'i yok edebilecek, mesleğini değiştirecek; ancak harika ve mucizatlı ve umumun makbulü (kabul ettiği) bir zat olabilir ki, o zat, en ziyade alakadar ve ekser (tüm) insanların peygamberi olan Hz. İsa Aleyhisselam'dır.150

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Deccal maddi güç ve imkanlarının yanı sıra, bazı olağanüstü güçlere de sahip olacak ve insanların büyük çoğunluğunu bu güçleri ile etkisi altına alacaktır. Bu şekilde olağanüstü işler yaparak birtakım yalan mucizelerle insanları kandırdığı ve şeytanların desteğiyle hareket ettiği için, Deccal'in yenilmesi ancak Rabbimiz'in çeşitli mucizeler bahşettiği kutlu peygamberi Hz. İsa vesilesiyle olacaktır. Hz. İsa'nın Deccal'in fitnesini yok etmesi, Allah'ın izniyle, çok hızlı ve kolay olacaktır. (Hz. İsa Allah'ın bir rahmeti olarak, ölüleri diriltmek, hastaları iyileştirmek, çamurdan bir kuş yapıp üfleyerek can vermek gibi mucizeler göstermiştir).

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. İsa'nın Deccal'in fitnesini Hz. Mehdi (a.s.)ile birlikte yok edeceği bildirilmiştir:

Hz. Mehdi (a.s.) benim Ehl-i Beytimden ve benim neslimdendir. O, yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Muhakkak ki o İsa Aleyhisselam ile birlikte yola çıkarak Filistin arazisindeki Bab-u Lut denilen mevkide Deccal'i yok etmesi için Hazreti İsa'ya yardım edecektir. 151

İsa gökten inecek, Deccal'i yok edecek veya Hz. Mehdi (a.s.)'nin Deccal'i yok etmesine yardım edecekti.152

Hz. Mehdi (a.s.), İsa ile beraber çıkacak, Filistin topraklarında Bab-ı Lüd'de Deccal'i yok edecek, Hz. Mehdi (a.s.)'nin Deccal'i yok etmesine yardım edecektir.153

Rivayetlerde bildirildiği üzere sevgili Peygamberimiz (sav) "Sizin biriniz, teşehhütte bulunduğu (tahiyyat: hayır dualarını okumayı bitirdiği zaman), "Ey Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve mematın fitnesinden ve Mesih-i Deccal fitnesinden Sana sığınırım" diyerek dört şeyden Allah'a sığınsın."154 sözleriyle, müminlere Deccal'in fitnesinden korunmaları için dua etmelerini tavsiye etmiştir. Bu duanın bizzat Hz. Muhammed (sav) tarafından iman edenlere öğretilmiş ve namazlarda okunmasının tavsiye edilmiş olması Deccaliyet konusunun müminler için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. İslam alimlerinin ise namazlarının ardından; "Allahümme ecirne min fitneti'l mesihi'd deccali ve's süfyan" (Allah'ım bizi Mesih-i Deccal ve Süfyan'ın fitnelerinden koru) diyerek tesbih yaptıkları bilinmektedir.155 Nitekim dünyanın dört bir yanında Müslümanlar da, Deccal'in fitnesinin ne kadar büyük olduğunun bilinciyle, beş vakit namazlarında Peygamber Efendimiz (sav)'in bildirdiği duayla Rabbimiz'e sığınmaktadırlar.

Ancak Deccal'in ortaya çıktığı ortam, vicdan ve iman sahibi tüm insanların var güçleriyle karşı koymaları ve çok güçlü bir fikri mücadele yürütmeleri gereken bir ortam olacaktır. Bu durumda, iman edenlerin ve Deccal'in fitnesinden korunmak isteyenlerin Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)'ye tüm güçleriyle destek olmaları son derece önemlidir. Bunun için, Müslümanlar Deccal'in fitnelerini ve aldatmacalarını deşifre etmeli ve Deccaliyet'in ideolojik zeminini oluşturan unsurlarla fikri mücadele içinde olmalıdırlar. Ayetlerde haber verilen bilgiler ve hadislerde anlatılan gelişmeler, dünya tarihinin en önemli dönemlerinden birinin iyice yaklaştığını işaret etmektedir. Böylesine tarihi bir dönemde yaşama şerefine erişecek olanların, bundan dolayı büyük bir heyecan duymaları aynı zamanda sorumluluklarının da büyük olduğunun şuurunda olmaları son derece önemlidir.

Dipnotlar:

145 Abdullah bin Mes'ud, Tefsirü İbni Mes'ud, s. 243
146 Müslim, Kitabü'l Fiten, s. 34
147 Sahih-i Müslim; Büyük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, s. 104
148 Sünen-i Ibn-i Mace, 10/32
149 Sahih-i Müslim; Büyük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, s. 104
150 Şualar, s. 592
151 Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, İmam Şarani, Bedir Yayınevi, s. 438, (816)
152 Kittani, A. g.e., s. 145; Mehdi ve Deccal, Şaban Döğen, s. 127
153 Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 105; Mehdi ve Deccal, Şaban Döğen, s. 127
154 Müslim, Mesacic, s. 25, No.590, 1/413
155 İbn-i Hazm, el-Muhalla, II, 301

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com