www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

 

AHİR ZAMAN ŞAHISLARI
(Hz.İsa, Hz.Mehdi (a.s), Deccal)

AHİR ZAMAN'DA HZ. İSA VE HZ. MEHDİ (A.S)'NİN KARŞISINDAKİ NEGATİF GÜÇ: DECCAL

Peygamberimiz (sav)'in ahir zamanı anlatan pek çok hadisinde Deccal'in kıyametin en önemli alametlerinden biri olduğu bildirilmiştir. Hadislerde ayrıca Deccal'in, karmaşa ve huzursuzluğun yaygınlaşmasına neden olan, insanları ahlaksızlığa ve kötülüğe iten, kitleleri inkara ve isyana yönlendiren, terörün ve şiddetin kaynağı olacağına dair pek çok işaret yer almaktadır.

Tüm bu işaretlerin gösterdiğine göre, Deccal kıyametten önceki son dönemde, yani ahir zamanda ortaya çıkıp insanları din ahlakından uzaklaştıracak, yeryüzünde büyük kargaşa ve zulme neden olacaktır. Peygamber Efendimiz (sav), Deccal'in fitnesinin büyüklüğüne dikkat çekerek tüm Müslümanları bu tehlikeye karşı uyarmıştır:

Allah'ın Hz. Adem'i yaratmış olduğu günden bu yana, Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır. 94

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Deccal'in ortaya çıkacağı tarihe yönelik de bazı bilgiler yer almaktadır. Peygamberimiz (sav), bir hadis-i şerifinde Deccal'in yüzyılın başında çıkacağını bildirmiştir:

Dünya kurulduğundan beri her yüzün başında önemli bir olay olmuştur. Bir yüzün başlarında da Deccal çıkar ve Meryem oğlu İsa nüzul ederek (yeryüzüne inerek) onu yok eder.95

Peygamberimiz (sav) bir başka hadisinde ise şöyle buyurmaktadır:

Bu ümmetin ömrü bin seneyi geçecek, fakat bin beş yüz seneyi aşmayacaktır...96

Peygamber Efendimiz (sav), ümmetin ömrünün 1500 seneyi geçmeyeceğini bildirdiğine göre, bu büyük olayların meydana gelişinin 2000'li yıllara işaret ediyor olması muhtemeldir. (En doğrusunu Allah bilir).

Büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi, Hicri 1327'de Şam'daki Emevi Camii'nde verdiği ünlü hutbesinde, 1371'den sonraki İslam aleminin geleceğine yönelik izahlar yaparken, Hz. Mehdi (a.s.)'nin büyük fikri mücadelesinin 2000'li yıllarda gerçekleşeceğine dikkat çekmiştir:

Evet şimdi olmasa da 30-40 SENE SONRA fen ve hakiki marifet (hüner, sanat , ilim ve fenlerle öğrenilen bilgi) ve medeniyetin mehasini (iyi ve faydalı yönlerini) o üç kuvveti tam teçhiz edip (o üç kuvvetle donatıp), cihazatını verip (gerekli ihtiyacını karşılayıp) o dokuz manileri mağlup edip (o dokuz engelleri yenip) dağıtmak için taharri-i hakikat meyelanını (gerçekleri araştırma eğilimi) ve insaf ve muhabbet-i insaniyeyi (insan sevgisini) o dokuz düşman taifesinin (sınıfının) cephesine göndermiş, inşaAllah YARIM ASIR SONRA onları darmadağın edecek.97

Deccal'in en önemli özelliği, insanları din ahlakından uzaklaştırmak için faaliyet göstermesi; tüm dünyaya Kuran ahlakını hakim kılmakla görevli olan Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)'ye karşı batıla dayalı bir mücadele vermesi olacaktır. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın bu açıklaması Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)'ye karşı mücadele verecek olan Deccal'in de Hz. Mehdi (a.s.) ile aynı tarihlerde, yani 2000'li yıllarda faaliyet halinde olacağını ortaya koymaktadır. (En doğrusunu Allah bilir).

Hadislerin işaretlerine göre, Deccal'in Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)'ye karşı yürüteceği bu büyük faaliyet çok yönlü olacak, Deccal amacına ulaşabilmek için çok farklı yöntem ve taktikler kullanacaktır. İnsanları Allah'ı anmaktan, Kuran'da bildirilen ahlakı yaşamaktan, Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)'ye uymaktan alıkoyabilmek için her yola başvuracaktır.

Dipnotlar:

94 Kıyamet Alametleri, Genişletilmiş 8. Baskı, s. 225
95 Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 90
96 Kıyamet Alametleri, s. 299
97 Hutbe-i Şamiye, s. 25

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com