www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN BİR ALAMETİ DE, "BEKAR OLMASI"DIR

Mes'ûdî şöyle nakletmektedir: "Ali b. Hazma, İbn-i Sirâc ve İbn-i Ebi Said, bir ara İmam Rıza'nın (a.s) huzuruna vardıklarında Ali B. Hazma İmam'a şöyle arzetti: "Ey Resulullah'ın oğlu, biz, siz (Ehli Beyt imamların)dan şöyle nakletmişiz ki; HER İMAM ÖLMEDEN ÖNCE MUTLAKA EVLADINI GÖRÜR. (Acaba bu doğru mudur?) İmam (a.s) cevabında şöyle buyurdu: "Şunu da hadise eklediniz mi "KÂİM (HZ. MEHDİ (A.S)) HARİÇ?" (İsbât-ül Vasiye (Mes'udî), s. 201)

İnsanlara Hz. Mehdi (a.s.)'yi tanıtacak alametlerden biri de, Hz. Mehdi (a.s.)'nin "bekar kalması ve çocuk sahibi olmaması"dır. Ortaya çıkışından önceki dönemde kıyametin yakın olmasından, ahir zamanın şartlarının zorluğundan ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin, İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılmak için dünya çapında yapacağı faaliyetlerin yoğunluğundan dolayı, Hz. Mehdi (a.s.)evlenmeyecektir.

Hz. İsa da Allah'ın Katına yükseltilmeden önceki hayatında evlenmemişti.

Bediüzaman Said Nursi de, üstlendiği büyük vazifeleri ve faaliyetlerinin yoğunluğundan dolayı, Hz. Mehdi (a.s.)'nin vaktinin müsait olmayacağına dikkat çekmiştir:

Ehl-i imanı dalaletten muhafaza etmek (iman edenlerin doğru yoldan sapmalarını engellemek) ve bu vazife HEM DÜNYA, HEM HERŞEYİ BIRAKMAKLA, çok zaman tedkikat (araştırma ve doğruyu ortaya çıkarma) ile meşguliyeti iktiza ettiğinden (çok zaman gerektireceğinden), HAZRET-İ MEHDİ (A.S)'NİN O VAZİFESİNİ BİZZÂT KENDİSİ GÖRMEĞE VAKİT VE HAL MÜSAADE EDEMEZ. Çünkü hilafet-i Muhammediye (A.S.M.) cihetindeki saltanatı (yani Peygamberimiz (sav)'in Müslümanlara emaneti olan hak din İslam'ı yaymak için gösterdiği muhteşem gayret), onun İLE İŞTİGALE (meşgul olmaya) VAKİT BIRAKMIYOR. (Emirdağ Lahikası, s. 259)

Bediüzaman'ın bu açıklamalarına göre, Hz. Mehdi (a.s.) hem dünyasından hem de herşeyden geçecek, sadece Allah'ın rızasına yönelecek; bütün hayatını Allah'a adayacaktır. Nitekim Kuran'da da Müslümanların, Hz. Mehdi (a.s.)'de de tecelli eden bu ahlakı bir yönüyle işari manada şöyle haber verilmiştir:

Rabbinin ismini zikret ve HERŞEYDEN KENDİNİ ÇEKEREK yalnızca O'na yönel. (Müzemmil Suresi, 8)

Bediüzaman Said Nursi bir başka sözünde ise, "Benim yolumda mücadele eden has talebelerim evlenmesin" demiştir. Hz. Mehdi (a.s.) de, Said Nursi'nin talebelerinin en hasıdır. Bu sebeple Bediüzaman'ın bu tavsiyesine uygun olarak Hz. Mehdi (a.s.) de evlenmeyecektir. İslam ahlakı tüm dünyada hakim olup, yaşanan zulümler, Müslümanların yaşadığı zorluk, sıkıntı ve baskılar ortadan kalkana dek Hz. Mehdi (a.s.)tüm vaktini bu yöndeki fikri mücadesine ayıracaktır.

 

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com