www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

HZ. MEHDİ (A.S), GÖRÜLMEMİŞ BİR ADALET
ANLAYIŞINA SAHİP OLACAKTIR

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde verilen bilgilere göre, her çeşit ürün ve mal bolluğu, emniyet, güven ve adaletin temini, huzur ve saadet, maddi manevi her türlü imkanın insanların rahatı, konforu, neşesi ve huzuru için kullanılması, ihtiyaç içinde olan kimsenin kalmaması, isteyene istediğinden sayılmadan kat kat fazlasıyla verilmesi Hz. Mehdi (a.s.)döneminin en önemli özelliklerinden biri olacaktır. Hz. Mehdi (a.s.)'nin vesilesiyle oluşacak olan bu adalet ve huzur ortamı çok geniş çapta ve çok benzersiz olacaktır. Konuyla ilgili Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadislerden bazıları şöyledir:

Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah benim Ehl-i Beyt'imden bir zatı gönderecek yeryüzü zulümle dolduğu gibi, O YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAK. (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

Hz. Mehdi (a.s.) bendendir, yeryüzü zulüm ve işkence ile dolduğu gibi, ONU DOĞRULUK VE ADALETLE DOLDURUR. (Süneni-i Ebu Davud, 5/93)


Bu (Emir) de (Hz. Mehdi (a.s.)) insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurdukları gibi YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAKTIR. (Sünen-i İbn-i Mace, 10/348)


Zulüm ve fıskla dolu olan DÜNYA, O (HZ. MEHDİ (A.S)) GELDİKTEN SONRA ADALETLE DOLUP TAŞACAKTIR. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)


HZ. MEHDİ (A.S)'NİN ZAMANINDA ADALET O KADAR BOL OLACAK Kİ, zorla alınan her mal sahibine geri iade edilecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)


ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN) ADALETİ HER YERİ KAPLAYACAK ve insanlar arasında Hz. Peygamberin sünnet-i seniyyesi ile muamele edecektir. Hatta birisinden, mala ihtiyacı olan kim varsa çağırmasını söyleyecek, o kişi emrini yerine getirdiğinde, sadece bir kişi gelecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)


Hz. Mehdi (a.s.)'ye aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişi biat edecek ve her zalim onun karşısında mağlup olacaktır.  ZAMANI O KADAR ADİL OLACAK Kİ, KABİRDEKİ ÖLÜLER DİRİLERE İMRENECEKTİR... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 22)


İnsanlar, balarılarının beyleri etrafından toplanması gibi, Hz. Mehdi (a.s.)'nin çevresinde toplanırlar.  DAHA ÖNCE ZULÜMLE DOLU OLAN DÜNYAYI, O ADALETLE DOLDURUR. ADALETİ O DENLİ OLUR Kİ, UYKUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ VE BİR DAMLA KAN BİLE AKITILMAZ. DÜNYA, ADETA ASR-I SAADET DEVRİNE GERİ DÖNER. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)


Dünya hayatının bir günü kalsa Allah-u Teala o günü uzatır, benim Ehli Beyt'imden bir kimse gönderir. Onun ismi benim ismim gibidir. Babasının ismi babamın ismi gibidir.  ZULÜM VE KÖTÜLÜKLE DOLMUŞ DÜNYAYI, ADALET VE DÜRÜSTLÜKLE DOLDURACAKTIR. (Büyük Fitne Mesih Deccal, Saim Güngör, Pamuk Yayınları, s. 80) (Ebu Davud ve Tırmizi / Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, 5.cilt, s. 365)


"Hz. Mehdi (a.s.) ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehli Beyt'imden bir kişidir. O, insanların ihtilaf ve sosyal sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O (HZ. MEHDİ (A.S.)) YERYÜZÜNÜ, KENDİNDEN ÖNCE ZULÜM VE BASKI İLE DOLDURULDUĞU GİBİ, ADALET VE İNSAF İLE (merhametle) doldurur. (Hz. Ebu Said el Hudri r.a. / Ramuz El-Ehadis 1. cilt, Sayfa 7, No 7) Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)


O (HZ. MEHDİ (A.S.)) ARZA SAHİB OLUR VE KENDİSİNDEN ÖNCE BASKI VE ZULÜMLE DOLU OLAN ARZI ADALETLE DOLDURUR. Sizden Ona kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin, ona katılsın. Zira o Hz. Mehdi (a.s.)'dir. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14) (Hz. İbn-i Mes'ud RA (Büyük Kıyamet Alametleri, 135/3)


Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolduktan sonra, mutlaka benim Ehli Beyt'imden birisi (Hz. Mehdi (a.s.)) çıkar. VE NASIL DAHA ÖNCE ZULÜM VE DÜŞMANLIKLA DOLUYSA, O DÜNYAYI ADALETLE DOLDURUR. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 11)


Benden sonra ... EHLİ BEYT'İMDEN BİR KİMSE (HZ. MEHDİ (A.S.)) GELİR DE, O YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURUR. (Hz. Ebdurrahman Ibni Kays r.a. / Ramuz El-Ehadis 2. Cilt, Sayfa 518, No 4)


"Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolmadıkça kıyamet kopmaz. DAHA SONRA EHLİ BEYT'İMDEN VE BENİM SOYUMDAN BİR KİMSE ÇIKAR, YERYÜZÜNÜ ADALET VE DÜRÜSTLÜKLE DOLDURUR. (İmam-ı Ahmed, İbn'i Hibban, Hakim.)


Dünyada tek bir gün kalsa bile (kıyamet kopmadan) Allah o günü uzatacak, adı adıma, babasının adı da babamın adına uygun EHL-İ BEYT'İMDEN MUTLAKA BİR KİMSE GELECEK, DAHA ÖNCE ZULÜM VE HAKSIZLIKLA DOLU OLAN YERYÜZÜNÜ ADALET VE İNSAFLA (merhametle) DOLDURACAK. (Ebu Davud ve Tırmizi / Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5.Cilt, sayfa 365)


Hiç şüphe yok ki; arz, cevir (haksızlık, üzüntü) ve zulümle dolacak. Zulüm ve cevirle dolduğu o zaman,  ALLAH EHLİ BEYT'İMDEN İSMİ BENİM İSMİMDE BABASININ İSMİ BABAMIN İSMİNDE BİR KİMSEYİ GÖNDERİR DE DÜNYAYI ADALETLE VE NASAFETLE (adaletin gereğiyle, hakkaniyetle) DOLDURUR. Önce zulm ve cevirle (haksızlıkla, üzüntüyle) dolduğu gibi. (Hz. Muaviye Ibni Kur'an r.a. / Ramuz El-Ehadis 2. Cilt, Sayfa 346, No 6)


Dünyadan sadece bir gün kalsaydı bile, Cenab-ı Allah mutlaka, zulüm ve cevir ile (haksızlıkla, üzüntüyle) doldurduğu YERYÜZÜNÜ DOĞRULUK VE ADALETLE DOLDURMAK ÜZERE, İSMİ BABAMIN İSMİNE UYAN BENDEN (EHL-İ BEYT'İMDEN) BİR KİMSEYİ GÖNDERMEK İÇİN O GÜNÜ UZATIRDI." (Ebu Davud ve Tirmizi)


Ali Bin Ebi Talib'den (ra) rivayet edilmiştir. Resullullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Dehr'den bir günden başka kalmamış olsaydı bile, Allah önceden zulümle doldurduğu gibi, ONU ADALETLE DOLDURACAK EHL-İ BEYT'İMDEN BİR KİMSEYİ MUTLAKA GÖNDERİRDİ." (Ebu Davud tahric etmiştir.) (Fi Zilali'l- Kuran'da Kıyamet ve Alametleri, Ahmed Faiz, 1993, s. 113)


Yâ Abbas, bu işi Allah benimle başlattı. Senin sülalenden biri ile bitirecek. O DELİKANLI (HZ. MEHDİ (A.S.)) DÜNYAYI, EVVELCE ZULÜMLE DOLDUĞU GİBİ, TEKRAR ADALETLE DOLDURACAK... (Hz. Ammar İbn-i Yaser RA (Büyük Kıyamet Alametleri, 498/1)


YERYÜZÜ ZULÜM VE İŞKENCE YERİNE ADALETLE DOLACAKTIR. (HZ. MEHDİ (A.S.)) HER ŞEYİ HAK VE ADALET ÖLÇÜLERİYLE EŞİT BİR HALDE DAĞITACAKTIR. Böylece yer ve gök sakinleri ondan razı oldukları gibi, havadaki kuşlar, ormandaki yırtıcı hayvanlar, denizdeki balıklar bile memnunluk duyacaklardır. (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 1699, s. 175)


... Ebu Hamzâ-i Somâli'den: Bir gün İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'ın yanında oturmuştum. Yanındakiler dağılıp gittikten sonra bana şöyle buyurdu:
"Ey Ebu Hamza! Allah'ın yanında değişmeyecek olan kesin hükümlerden biri Hz. Mehdi (a.s.)mizin kıyamıdır... YERYÜZÜ ZULÜM VE CEFA İLE DOLDUKTAN SONRA, ADALET VE EŞİTLİKLE DOLDURACAK OLAN HZ. MEHDİ (A.S.)... (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 90-91)


... Abd-i Hayr'dan:
Emirülmüminin Ali bin Ebi Tâlib aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Resulullah (sallallahu aleyhi ve alih)  bana şöyle buyurdu:
... "(HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN) İsmi, benim ismimdir, YERYÜZÜ ZULÜM VE CEFA İLE DOLUNCA ÇIKACAK VE ONU ADALET VE EŞİTLİKLE DOLDURACAKTIR." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 97-98)


İmam Zeynelabidin aleyhisselam'ın torunu Ali bin Ömer der ki: İmam Ebu Abdullah, Cafer-ı Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: "BENİM EVLATLARIMDAN OLAN KÂİM (HZ. MEHDİ (A.S.))... YER YÜZÜNÜ ZULÜM VE CEFA İLE DOLDUĞU GİBİ, ADALET VE EŞİTLİKLE DOLDURACAKTIR." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 217)


İshak bin Galip den: İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam Hz. Mehdi (a.s.)'nin hal ve vasıflarını anlatan bir hutbesinde şöyle buyuruyordu:
GENİŞ NURU, YAYGIN ŞİFASI İLE AÇIK, HAK VE AŞİKAR BİR BEYANLA ADALETİ UYGULAR. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 267)


Cabir bin Abdullahı Ensari der ki:
VE YERYÜZÜ ZULÜM, HAKSIZLIK, ŞERR İLE DOLDUĞU GİBİ, HZ. MEHDİ (A.S.) ONU ADALET, EŞİTLİK VE NUR İLE DOLDURACAKTIR." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 278)


... İbn-i Ebu Hamza'dan:
ONA (HZ. MEHDİ (A.S.)'YE) ADALET, İNSAF (merhamet) VE İHSAN (bağışta bulunma, iyilik etme) SIFATLARI HEDİYE EDİLMİŞTİR. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 287)


Hişam bin Salim der ki: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: "Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhuruna kadar halkın her sınıfı halka hüküm sürecek. Öyle ki artık hiç kimse "eğer biz hükümet etseydik adaleti uygulardık" diyemeyecek. DAHA SONRA KAİM (HZ. MEHDİ (A.S.)) ALEYHİSSELAM HAKK VE ADALET İLE KIYAM EDECEK." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 322)


Fazl bin Yesar şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum:
ALLAH'A ANDOLSUN Kİ, TIPKI SICAK VE SOĞUĞUN EVLERİNE DOLDUĞU GİBİ, HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ADALETİ DE ONLARIN EVİNE DOLACAKTIR." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 351)Hz. Mehdi (a.s.) benim Ehl-i Beyt'imden ve benim neslimdendir. O (HZ. MEHDİ (A.S.)), YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAKTIR. (Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, İmam Şarani, Bedir Yayınevi, s. 438, (816))


HZ. MEHDİ (A.S.), ADİL BİR HAKEM OLARAK ÇIKACAK... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Hz. Mehdi (a.s.)yy-il Muntazar, s. 31)


HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ADALETİ ÖYLE OLACAKTIR Kİ, HİÇ KİMSEYE, HİÇBİR ŞEYDE, HİÇBİR ŞEKİLDE HAKSIZLIK EDİLMEYECEKTİR. (Kafi, c. 4, s. 427)


Hz. Mehdi'nin (a.s.) yargı ve hükümlerinde, Hz. Mehdi'nin (a.s.) hükümetinde KİMSEYE BİR İĞNE UCU KADAR BİLE ZULÜM VE HAKSIZLIK EDİLMEYECEK VE KİMSE RENCİDE EDİLMEYECEK. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 280, 283, 284)


HZ. MEHDİ (A.S.) ADALET ÖLÇÜ VE TERAZİSİNİ HALKIN ARASINDA BIRAKACAK VE BÖYLECE KİMSE, BAŞKA BİRİNE ZULÜM EDEMEYECEK. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 280, 283, 284)


Hz. Mehdi (a.s.) kıyam ettiğinde - bazı zorluklar çıktıktan ve savaşlar yapıldıktan sonra- ZULÜM VE HAKSIZLIĞI ORTADAN KALDIRACAK VE YERYÜZÜNÜN HER YERİNİ ADALETLE DOLDURACAKTIR. (Bihar'ül Envar, c. 51, s. 146)


(HZ. MEHDİ (A.S)) KİMSEYİ BAŞKASINDAN ÜSTÜN TUTMAYACAK. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, c. 2, s. 11)


Ebu Said-i Hudri de Peygamber'in (s.a.v.) minber üzerinde şöyle buyurduğunu nakleder: "Ehl-i Beyt'imden olan va'dedilmiş HZ. MEHDİ (A.S.) AHİR ZAMANDA ZUHUR EDECEKTİR. Gök ona yağmurunu yağdIracak ve yer ona bitkilerini bitirecektir. İNSANLAR YERYÜZÜNÜ ZULÜMLE DOLDURDUKTAN SONRA O YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAKTIR." (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 74, İsbat-ul Hudat, c. 7, s. 9)

HZ. MEHDİ (A.S.) BÜTÜN GAM VE ZULMETLERİ GİDERECEK GÜNEŞTİR. İhsanda bulunduğu zaman pek bereketli bir yağmurdur. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 188)

 

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com