www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

 

Bediüzzaman Hz. İsa (a.s.)'nın şahsı manevi olarak değil, şahıs olarak tekrar yeryüzüne ineceğini çok açık delillerle izah etmiştir"... evet, her vakit melekleri semâvattan yere gönderen, bazı vakitte Hazret-i Cibril'in Dıhye suretine girmesi gibi onları insan suretine vaz' eden, ruhanîleri âlem-i ervahtan gönderip beşer suretinde temessül ettiren, hattâ ölmüş velilerin ruhlarını cesed-i misaliyle dünyaya gönderen bir Hakîm-i Zülcelâl, DEĞİL SEMÂ-İ DÜNYADA CESEDİYLE BULUNAN VE HAYATTA OLAN HZ. İSÂ'YI, BELKİ ÂLEM-İ ÂHİRETİN EN UZAK KÖŞESİNE GİTSEYDİ VE HAKİKATEN ÖLSEYDİ, YİNE ŞÖYLE BİR NETİCE-İ AZÎME İÇİN ONA YENİDEN CESET GİYDİRİP DÜNYAYA GÖNDERİRDİ."

(Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat Sayfa 56-57)
 
1. Melekler semavattan yere geldiklerinde şahsı manevi olarak gelmiyorlar, şahıs olarak geliyorlar.
 
2. Hz. Cibril (a.s.) yeryüzüne Dıhye suretinde geldiğinde sahsı manevi olarak gelmiyor, şahıs olarak geliyor.

3. Ruhaniler âlem-i ervahtan insan suresinde geldiklerinde şahsı manevi olarak değil, şahıs olarak geliyorlar.

4. Ölmüş velilerin ruhları cesed-i misaliyle dünyaya geldiklerinde şahsı manevi olarak değil, şahıs olarak geliyorlar.

5. Meleklerin semavattan gelmesi, Hz. Cibril (a.s.)'in Dıhye suretinde dünyaya gelmesi, ruhanilerin alem-i ervahtan gelmesi, velilerin ruhlarının cesed-i misaliyle dünyaya gelmeleri nasıl kolaylıkla mümkün oluyorsa, nasıl imkansız değilse Hz. İsa (a.s.)'nın şahsının, dünyadaki bedeniyle yeryüzüne inmesi de o kadar kolay ve makuldür, ve nuzül edecektir.

6. Hatta gerçekten ölmüş olsaydı dahi Allah yine ona bir beden vererek yeryüzüne indirirdi.

7. Bütün bu delillerden de açıkça anlaşıldığı gibi Hz. İsa (a.s.) şahsı manevi olarak değil, şahıs olarak gelecektir.

8. Şam'da Akminareye inmesi, bir atın üzerine binmesi hususları yanlıştır.

9. Şam'da değil, İstanbul'da zuhur edecektir. Araba, vapur, uçak gibi bu asra ait araçları kullanacaktır.

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ