www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

 

Said Nursi Hazretleri kendisinin ''Mehdi olmadığını'' Risale-i Nur'da açıkça ifade etmektedirBİR KISIM NUR TALEBELERİNİN SAİD NURSİ’YE MEHDİ DEMELERİ HARAMDIR. BİR KİŞİ İÇİN MEHDİ’DİR DEMEK O KİŞİ İÇİN “İMTİHANA TABİ DEĞİL, KESİN CENNETLİK” ANLAMINA GELİR Kİ, BU ÇOK BÜYÜK BİR GÜNAHTIR. ÇÜNKÜ ALLAH KATI’NDAN BİR VAHYE DAYALI OLMADIĞI SÜRECE HİÇKİMSE İÇİN “KESİN CENNETLİKTİR” DENEMEZ.


-1-


Şualar, S. 368:

... Said itiraznamesinde demiş ki: "Ben seyyid değilim. MEHDİ SEYYİD (PEYGAMBERİMİZ (SAV) SOYUNDAN OLAN KİMSE) OLACAK." diye onları reddetmiş. 


-2-


Emirdağ Lâhikası-1, S. 267:

… Ben de onlara demiştim: "Ben, kendimi seyyid (Peygamberimiz’in soyundan) bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki âhir zamanın o büyük şahsı, Âl-i Beyt'ten (Peygamberimiz’in ailesinden) olacaktır.''


-3-


Sikke- Tasdik-i Gaybi, S. 10:


O gelecek zatın ismini vermek, üç vazifesi birden hatıra geliyor; yanlış olur.
Hem hiçbir şeye âlet olmayan nurdaki ihlâs zedelenir, avâm-ı mü'minîn nazarında hakikatlerin kuvveti bir derece noksanlaşır. Yakîniyet-i bürhaniye dahi, kazâyâ-yı makbûledeki zann-ı galibe inkılâp eder; daha muannid dalâlete ve mütemerrid zındıkaya tam galebesi, mütehayyir ehl-i imanda görünmemeye başlar. Ehl-i siyaset evhama ve bir kısım hocalar itiraza başlar. Onun için, Nurlara o ismi vermek münasip görülmüyor. Belki "MÜCEDDİDDİR, ONUN PİŞDARIDIR" denilebilir.


-4-


Barla Lahikası, S. 162:


O ileride gelecek acib bir şahsın (şaşılan ve hayret uyandıran şahsın) bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı (önceden gelen takipçisi) ve o büyük kumandanın pişdar bir neferi (öncü bir askeri) olduğumu zannediyorum.

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ